Denne uken signerte rigg-rederen kontrakt med selskapet Ithaca Energy for boring av en produksjonsbrønn, i tillegg til opsjoner på to brønner med start i 2019 eller 2020.

Arbeidet skal foregå på britisk side av sokkelen, og den første brønnen skal bores fra februar 2019. Kontrakten har en varighet på 115 dager.

Ved endt oppdrag for Ithaca Energy går ferden videre til den norske siden av sokkelen. Der har nemlig OMV Norge en “high pressure, high temperature”-brønn som må bores, melder Odfjell. Den jobben kan du lese om her.

Riggen er for tiden på jobb for Equinor på et oppdrag som ventes ferdig i løpet av desember i år.

Deepsea Bergen er designet etter Aker H-3.2-designet og konstruert i 1983. Den ble oppgradert i 2012 og har klassifikasjon fra DNV.

Har du testet Riggdata?  Riggdata er Syslas nye verktøy som gir full oversikt over riggene i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

Her kan du sjekke hvilke rigger som borer ute på sokkelen og hvilke som ligger i opplag uten jobb. I tillegg finner du mye fakta og informasjon om de ulike riggene.