Daglig leder i TicketCo, Kåre Bottolfsen. Foto: Tor Høvik

Måtte til Stavanger for å få finansiering

Oppstartsselskaper må ut av Bergen for å finansiere videre vekst. – Det er ikke et miljø for det her, sier daglig leder i TicketCo, Kåre Bottolfsen.

Publisert

I Bergen er det gode muligheter til å få finansiering for selskaper som er helt i oppstartfasen. Når oppstartselskapene i neste omgang trenger en litt større beløp for å skalere opp virksomheten, blir det imidlertid vanskeligere.

Selskapet TicketCo, som leverer billettjenester, fikk flere investeringer i starten fra folk i byen, blant annet fra grüderne bak ItsLearning og KnowIt.

Når de så skulle ta det neste steget, måtte de til Stavanger for å finne pengene.

Mangler miljø i Bergen

– Jeg oppfatter at det ikke er miljøer for dette i Bergen. Det er jo masse kapital her, det investeres masse i eiendom, men det mangler denne type venturekapital. Der ser vi en enorm forskjell mellom Bergen og andre byer, sier Kåre Bottolfsen, daglig leder i TicketCo.

Selskapet skulle hente inn 50 millioner kroner for å finansiere videre vekst og etableringer i utlandet. Etter en rask orientering i Bergen ble det klart at de måtte ut av byen.

Bottolfsen dro på møter i London, Oslo, Stavanger og Stockholm. Resultatet ble at de hentet det meste av kapitalen i Stavanger og Oslo.

-Jeg må ordlegge meg veldig forsiktig her nå, men det virker på meg som at det er mer profesjonell investorkapital i Oslo og andre byer, enn i Bergen, sier Bottolfsen. Han understreker at investeringene de har fått fra Bergen har vært svært viktige, men at det stort sett har dreid seg om mindre beløp helt i startfasen

Bottolfsen mener fraværet av venturekapital i byen kan påvirke hvor selskapene ender opp med å være.

– Investorene er svært viktige premissgivere for oss. Dermed er vi et bergensselskap som kanskje må trekke ut av Bergen til slutt, sier han.

– Kan dere ikke bare dra ut og hente penger, og så ta de med tilbake hit?

– Det er jo det vi har gjort. Men det er noe med samspillet mellom investorer og selskapet. Det er en tett relasjon, sier han.

Flere i Stavanger

Anita Mannes, forretningsutvikler i investeringsnettverket Connect Norge, bekrefter at det er god tilgang på kapital i tidlig fase i Bergen, men at det er et “hull i markedet” for selskaper som har kommet litt lenger og trenger såkalt venturekapital.

– Når det er snakk om 20 til 50 millioner, da er det mye vanskeligere i Bergen enn for eksempel i Oslo, sier Mannes.

Også Henrik Lie-Nielsen, gründer og mannen bak investorkollektivet Tripod, bekrefter bildet.

– Hvis man har et selskap som trenger en betydelig investering, så er det kanskje flere aktuelle investorer i Stavanger. Man har kanskje høyere risikoappetitt der, sier han. Dersom et selskap fremmet det samme forslaget for investorer i Stavanger, Oslo og Bergen, tror han at det ville kommet minst penger inn i Bergen.

Lie-Nielsen trekker frem at Bergen er en relativt liten by, og at det så langt har kommet et begrenset antall teknologigründere herfra. Dermed er det færre som kjenner bransjen, og færre som pløyer pengene tilbake i nye prosjekter. For dem som har penger fra før er det gjerne lettere å holde seg til bransjene man kjenner godt, tror han.

– I Stockholm har man gjort mer av dette, der for eksempel gründerne av Skype har finansiert flere oppstartsselskaper. I Oslo har man også fått et par fond som gjør dette, sier han.

Selv om det har kommet noen tilskudd av denne type investorer i Bergen i det siste, mener Lie-Nielsen at det fortsatt mangler mye.

– Det er langt igjen før et knippe bergensinvestorer kan løfte et oppstartsselskap og gjøre det globalt, sier Lie-Nielsen.

Treffer investorene senere

Ifølge en oversikt fra analyseselskapet Dealroom har såkalte venturekapital-investorer investert 23 ganger i bergensbaserte selskaper siden 2012. Det tilsvarende tallet for Oslo er 181.

Magne Uppman er en slik venturekapital-investor. Han driver venturekapitalfondet Snö som holder til i Oslo, og så langt har investert i seks selskaper, alle i samme by. Selv om han mener det er litt tilfeldig at investeringene så langt har vært i Oslo, mener han at bergensselskapene må jobber litt ekstra for å sikre seg kapital.

Venture-investorer: Hilde Støle Pettersen i det bergensbaserte fondet Momentum og Magne Uppman i det oslobaserte fondet Snö.

– Vi treffer kanskje bergensselskapene litt senere enn vi treffer dem som sitter i Oslo. Vi som er investorer ønsker å bli kjent med selskapene, følge de over litt tid og gjerne møte de et halvt år før de skal hente penger. Det har vi muligheten til å gjøre når vi sitter tettere på selskapene i Oslo, sier han.

Uppman oppfordrer bergenselskapene til å være bevisst på dette, og dra ut for å møte investorer før de trenger penger.

En start

Hilde Støle Pettersen i investeringsselskapet Momentum holder på å bygge opp et likende fond i Bergen. Når fondet er klart skal det inneholde 300 millioner kroner, og vil kunne gjøre innledende investeringer på mellom fem og tjue millioner kroner, med et tak på 45 millioner kroner i et enkelt selskap. Deres bidrag vil likevel ikke være tilstrekkelig, mener hun.

– Dette er en start. Men det hadde vært fint med konkurranse,og et større miljø. Vi kan ikke alt, og vi liker å investere sammen med andre, sier Pettersen.

Nylig gjennomførte Momentum en undersøkelse av investeringene de har gjennomført i 2019 og 2018. Da kom det frem til at 20 prosent av de rundt 400 investeringsforslagene som ble vurdert kom til dem gjennom folk de kjente fra før. For selskapen de endte opp med å investere i, var tallet 80 prosent.

-Kvaliteten kommer gjennom nettverk, sier hun.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail