Jan Erik Kjerpeseth, konsernsjef i Sparebanken Vest. Foto: Ørjan Deisz.

Åpner for lavere rente til selskaper som kutter utslipp

Sparebanken Vest lanserer mål om lavere utslippene fra bedriftene som låner penger av dem. Konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth tror klima-kravene vil øke fremover.

Publisert

Torsdag lanserte Sparebanken Vest resultatene for fjerde kvartal og for året 2019.

Samtidig med resultatene lanserte banken også nye klimamål. Nå vil banken redusere utslippene fra selskapene de låner penger til.

Krav til shipping og fisk

For utlån til shipping setter banken nå et mål om at kundenes utslipp av CO2 skal reduseres med minst 15 prosent per transportenhet innen 2023. Deretter skal det reduseres med 50 prosent innen 2030, sammenlignet med 2019-tall.

Innen fiskeri og fiskeindustri skal andelen av utlånene som kan kalles “grønn” øke fra rundt 14 prosent til 50 prosent innen utgangen av 2025. Innen næringseiendom, som er den største bedriftskategorien, skal andelen grønne utlån øke fra 10 til 30 prosent innen utgangen av neste år.

Konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth sier banken merker et økende engasjement for bærekraft, både fra eiere, kreditorer og andre. Han vedgår at det kan være en mulighet for at banken kan tape noe forretninger på å stille slike krav, men sier at banken ønsker å ligge i forkant av utviklingen de tror vil komme.

– Det er et enormt trykk på anti-hvitvasking og bærekraft, og vi tror det er rett rundt hjørnet at vi blir holdt mer til ansvar for hvor mye utslipp utlånsporteføljen vår bidrar med av utslipp, sier Kjerpeseth.

Han viser blant annet til at det britiske banken Barclays, som nå venter krav fra aksjonærer om at banken ikke skal låne ut til bedrifter som ikke forholder seg til Paris-avtalen. Forsikringsselskapet Lloyds har kommet slike krav i forkjøpet, ved å innføre egne krav til sine kunder, sier han.

– Vi tror at kapitalmarkedet vil bli enda tydeligere på dette de neste årene. Derfor setter vi oss disse målene nå. Vi tror sentimentet, med tanke på bærekraft og bankenes ansvar, vil endre seg veldig de neste to årene, sier Kjerpeseth.

Sparebanken Vest merket utviklingen senest i høst, da de utvidet den børsnoterte egenkapitalen sin med 2,5 milliarder kroner, og fikk inn over fire tusen nye eiere.

– Meldingen fra de nye eierne var at de forventer at vi tar grep på ESG [environmental, social, governance, red.anm.], sier Kjerpeseth.

Åpner for laver rente

For å oppnå målene vil banken følge med på hvilke mål selskapenes selv setter seg. Kjerpeseth åpner for at selskaper som når utslippsmålene de har satt seg kan komme til å få reduksjon i renten.

I tillegg åpner han for å utelukke selskaper som ikke har en plan for å kutte utslippene.

- Hvis en virksomhet legger opp til å ha et betydelig bærekraftsavtrykk 5-10 år frem i tid, så kan det godt være at Sparebanken Vest ikke er riktig bank, sier Kjerpeseth.

Tjener mer på innskudd

Banken rapporterte ellers et resultat før skatt på 2,6 milliarder kroner for 2019, noe konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth er godt fornøyd med.

– Vi har vårt beste resultat noen gang, sier Kjerpeseth om året.

Banken melder blant annet om stabile marginer på utlån, men at de nå tjener mer på innskudd. Kjerpeseth sier lønnsomheten på innskudd kommer fra et unaturlig lavt nivå, og at dagens nivå nærmer seg det normale.

– Vi har hatt en periode med negative innskuddsmarginer. At bankene skal tape penger på innskudd er ikke normalt. Det er ikke bærekraftig på lang sikt, sier han.

Bankne hadde tap på utlån på 50 millioner kroner for året, hvorav 36 millioner kom i det siste kvartalet. Kjerpeseth sier banken har hatt en periode med lave tap, og at det er naturlig at de kommer litt opp igjen.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail