Bernt Skeie, administrerende direktør i Prototech, ser store muligheter for deres teknologi i en verden som skal kvitte seg med klimagassutslipp. Foto: Hedvig Idås

Norsk industri vil tjene på strengere klimakrav, ifølge ny rapport

Næringer som sjømat og maritim sektor vil få bedre konkurransekraft dersom verden skjerper klimatiltakene, ifølge ny rapport. Bergensbaserte Prototech ligger godt an.


  • Bendik Støren
Publisert

– En omstilling til et lavutslippssamfunn, med økte priser på utslipp globalt, er den beste gavepakken det eksporterende norske næringslivet kan få.

Det sier Sveinung Fjose i Menon Economics. Han har ledet arbeidet med en rapport om norsk næringsliv i en grønnere fremtid, på oppdrag av Vestlandskonferansen.

Norge har allerede et av verdens høyeste avgiftsnivå for klimagassutslipp, og norske selskap har begynt å tilpasse seg. Dersom resten av verden følger etter, vil dermed norske bedrifter få et konkurransefortrinn, konkluderer rapporten.

– Strengere klimatiltak i utlandet vil gjøre at den klimavennlige teknologien norske selskaper har utviklet vil bli mer verdifull, sier Fjose.

Fremtidens skipsmotorer

Prototech er et slikt selskap som kan tjene på at verden går i en grønnere retning. Selskapet, som holder til på Fantoft i Bergen, utvikler blant annet såkalte brenselcellemotorer. Dette er motorer som ikke har klimagassutslipp, og som kan erstatte fossilmotorene i biler og på skip.

Sammen med rederiet Eidesvik og Equinor lager de verdens første offshorebåt med en motor som går på ammoniakk.

Teknologien Prototech bruker i skipsmotorer er blitt utviklet til romfartsindustrien. Selskapet har blant annet utviklet en brenselcelle som kan drives av atmosfæren på Mars. Fra venstre: Øyvind Lystrup og Bernt Skeie. Foto: Hedvig Idås

– Det er ikke så mange andre miljøer som jobber med høytemperatur brenselceller. Her er vi unike, sier administrerende direktør Bernt Skeie i Prototech.

Brenselcelleteknologien er mest kjent for varianten som går på hydrogen, som allerede finnes i flere biler som ruller rundt på norske veier. Fordelen med å øke temperaturen er at motoren kan gå på drivstoff med høyere energitetthet, slik som ammoniakk. Ulempen er at motoren blir større. Dette gjør dem godt egnet på større skip.

Fremover skal Prototech demonstrere teknologien i større skala. Samtidig vil selskapet forberede kommersialisering og etablering av en fabrikk.

– Tidligere tenkte jeg at produksjonen måtte skje i utlandet. Men batteriprodusenten Corvus er jo i Bergen, og Vestlandet har flere interessante aktører innen lavutslippsteknologi, sier Skeie.

– Både samarbeidspartnere, som Wärtsila på Stord, og potensielle kunder, som fergeselskapet Norled og rederiet Odfjell, er i nærheten, sier han.

Bernt Skeie i Prototech vil gjøre skip utslippsfrie ved å installere motorer som går på ammoniakk. Ved siden av ham står en brenselcellemoul. En motor i full skala kan inneholde åtte slike ved siden av hverandre inni en ovn som holder rundt tusen grader. Foto: Hedvig Idås

Bra for Vestlandet

Menon peker på fire næringer som kan tjene på at verden innretter klimatiltakene slik at man faktisk kan nå målene i Parisavtalen: Sjømatnæringen, maritim sektor, prosessindustrien og fornybar energi.

De fire næringene har alle et spesielt stort fotavtrykk på Vestlandet. Rapporten er skrevet på oppdrag for Vestlandskonferansen AS, men Fjose understreker at de ikke har lett spesielt etter vestlandsnæringer.

– Vi har sett på hvilke næringer som har høy produktivitet, som eksporterer mye og som kan kutte utslipp. Da blir det disse fire. I tillegg kommer olje og gass, men her er produksjonen ventet å falle fremover, sier Fjose.

Hvor mye næringene eksporterer er viktig fordi veksten i fremtidige norske næringer ventes å komme fra vekst i verdensmarkedet, og ikke fra Norge.

Fra Østlandet eksporteres mange tjenester, men dette er gjerne finans- og advokattjenester til norske eksportbedrifters filialer i utlandet, sier Fjose.

– Det eksporterende norske næringslivet er stort sett på Vestlandet, sier Fjose. Med Vestlandet mener han fylkene Vestland, Rogaland og Møre og Romsdal.

Grønn blå industri

Rapporten inneholder et såkalt høyvekst-scenario, der verden skrur til klimapolitikken på en slik måte at Paris-målene kan nås. Samtidig forutsettes det fortsatt vekst i verdensøkonomien.

– Vi har gjort en kartlegging av det grønne skiftet i maritim næring, og fant at Norge er det landet der næringen har gått lengst. I en verden som går i grønn retning er dette et konkurransefortrinn, sier Fjose.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail