Industrimekaniker Siv Kristin Aardal (21) og automatiker Fredrik Hovland (23). Foto: Marie von Krogh

Oljeleverandører sliter med å tjene nok penger

Selv om pilene peker oppover for mange servicebedrifter i oljenæringen, er overskuddene fortsatt langt lavere enn før krisen. Dermed er det vanskeligere å investere for framtiden, mener konsernsjef Geir Austigard i Øglænd System.

Publisert

Selskapet var blant de mange oljeleverandørene som ble hardt rammet av oljekrisen. Inntektene falt med 40 prosent som følge av færre bestillinger og lavere priser på kontraktene bedriften karet til seg. Så sent som i fjor måtte medarbeidere i Norge permitteres.

Nå peker pilene oppover. Men til tross for mer arbeid, er det fortsatt vanskelig å tjene penger.

– Prisbildet er like tøft som for to år siden. Samtidig har ikke lønn og faste utgifter blitt lavere. Det går utover lønnsomheten, sier konsernsjef Geir Austigard.

Samtidig tjener oljeselskapene, altså leverandørenes kunder, mer enn på lenge etter at oljeprisen har økt kraftig mens kostnadene er barbert gjennom krisen.

Konsernsjef Geir Austigard, til venstre, og fabrikksjef Martin Mildestveit i Øglænd System. Foto: Marie von Krogh.

Ser til havvind

Austigard er likevel ikke sikker på at høyere kontraktspriser er løsningen for oljeleverandørene.

– Jeg tror vi skal være forsiktige med å tenke at inntjeningen skal opp uten at vi selv gjennomfører tiltak. Leverandørene må jobbe enda smartere for å øke overskuddene. Vi konkurrerer i et globalt marked og må være mest mulig effektive, sier han.

Øglænd System produserer oppheng og kabelgater til blant annet elektronisk utstyr og rør. 75 prosent av omsetningen kommer fra oljebransjen, men selskapet har også fått solid fotfeste i andre segmenter. Spesielt har havvindmøller blitt en ny bærebjelke. Austigard henter inspirasjon nettopp i dette markedet.

– For få år siden var havvind avhengig av subsidiering for å tjene penger, men nå er markedet lønnsomt uten støtte. Det har skjedd gjennom målrettet arbeid for å bli mer effektive. Det er veien å gå – vi kan ikke sitte og vente på høyere priser.

Ond sirkel

Austigard, som også er nestleder i styret i bransjeforeningen Norsk Industri, anslår at leverandørbedrifter i oljenæringen i dag i snitt sitter igjen med i underkant av fem kroner for hver hundrelapp i omsetning. Det er cirka halvparten av nivået på toppen.

Han ser spesielt én utfordring med den lave lønnsomheten.

– Det blir vanskeligere å investere i teknologi som er nødvendig for at bedriftene skal blir mer konkurransedyktige. Dermed kan det bli en ond sirkel: Man må investere i ny og bedre teknologi for å forbedre konkurransekraften, men har gjerne ikke overskuddene som trengs for å finansiere den nødvendige utviklingen, sier Austigard.

Ikke kundenes ansvar

Austigard har tidligere kritisert store oljeprodusenter, og spesielt Equinor, for å presse leverandørene for hardt. Nå har pipen en litt annen lyd.

– Det er ikke Equinors ansvar at servicebedriftene tjener penger. Men det er også i deres interesse at leverandørene gjør det greit. En løsning kan derfor være at man deler risikoen ved teknologiinvesteringer og samarbeider tettere. Det synes jeg også å se flere eksempler på nå, sier Austigard.

Under krisen har Equinor gjentatte ganger fått spørsmål om hvilket ansvar selskapet har for leverandørenes marginer.

– Den enkelte bedrift er ansvarlig for sin egen konkurranseevne og lønnsomhet. Som operatør er vi helt avhengig av en velfungerende leverandørindustri. Norske leverandører har vært dyktige gjennom en krevende periode, og vi har sammen styrket konkurransekraften i næringen. Dette arbeidet må fortsette, uavhengig av svingninger I oljeprisen, sier pressekontakt Eskil Eriksen.

Må ha bedring

Hos Rosenberg i Stavanger har aktiviteten tatt seg kraftig opp det siste året. Antallet ansatte har vokst fra 500 til 1000 og skal bli enda høyere framover. Likevel må administrerende direktør Jan T. Narvestad konstatere at lønnsomheten er altfor lav.

– Inntjeningen er ikke på et bærekraftig nivå. Jeg håper og forventer at vi vil se bedre marginer framover. Det er vi helt nødt til, sier Narvestad.

Han peker på at det tar tid å komme seg ovenpå igjen etter krisen.

– Vi er på vei oppover fra en ekstremt dyp bunn. De fleste i bransjen har tatt det de kunne av jobber for å overleve – til svært lave priser. Det drar vi med oss når det nå ser lysere ut. Selv om aktiviteten er betydelig høyere, tar det tid før prisene kommer på et fornuftig nivå. Konkurransen er fortsatt beintøff, sier Narvestad.

Også Rosenberg-sjefen peker på at bedriftene må jobbe mer effektivt for å bedre situasjonen.

– Vi må bruke dette til å bli enda bedre, sier Narvestad.

Storkontrakt

Sola-bedriften IKM Testing vant i forrige uke en av sine største kontrakter noensinne. Selskapet skal rengjøre og fjerne rester av olje og gass fra seks plattformer og 19 havbunnsrør på Tyra-feltet i Danmark. Avtalen kan bli verdt over 100 millioner kroner.

– For oss er prisene noe bedre i dag enn for ett og to år siden. Men konkurransen er fortsatt veldig hard, og vi skulle gjerne hatt høyere marginer, forteller driftssjef Vidar Haugland.

Ifølge Haugland får bedriften nå betalt for kuttene og effektiviseringen som har skjedd de siste årene.

– Vi klarer oss med lavere priser i dag. Teknologiutvikling og samarbeid med kunder er viktige årsaker til det, sier han.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail