Ragnhild Fresvik mener det utgjør en stor risiko å ikke jobbe for å bli mer klimavennlig. Foto: Paul S. Amundsen

Nå går det dårligere i næringslivet, og kun 30 prosent tror vi når klimamålet

– Det ser ut som om veksttoppen er nådd, sier konserndirektør Ragnhild Janbu Fresvik i Sparebanken Vest.

Publisert

Hvert kvartal blir 700 bedriftsledere, i både små og store bedrifter på Vestlandet, spurt om økonomiske resultater og forventninger til fremtiden.

Svarene blir sammenfattet i en rapport kalt Vestlandsindeksen.

Den ferske rapporten som legges frem mandag viser at bedriftene har hatt svakere utvikling de siste tre månedene.

– I 2019 så vi veldig sterk optimisme og oppgang. Nå ser der ut som om aktivitetsnivået går mer tilbake til normalen, sier konserndirektør for bedriftsmarkedet i Sparebanken Vest, Ragnhild Janbu Fresvik.

Dårligst i olje og gass

Hun påpeker at bedriftene på vestlandet har hatt større optimisme enn våre handelspartnere det siste året.

– Det ser ut som om veksttoppen er nådd, sier Fresvik.

Det er bedrifter med høy andel av omsetning knyttet til olje- og gassrelatert virksomhet som melder om sterkest svekkelse.

Det forventes lavere investeringstakt fremover de neste seks månedene enn hva som var tilfellet ved forrige kvartal.

Særlig olje og gassrelatert virksomhet melder om lavere forventninger til nye investeringer.

– Det er fortsatt høy aktivitet og mange prosjekter på norsk sokkel. Men oljeprisfallet i første kvartal har nok bidratt til mer usikkerhet fremover, sier Fresvik.

Tror ikke på klimamål

I siste kvartal i fjor ble de samme bedriftslederne spurt om klima-ambisjoner, og 44 prosent av de spurte bedriftene sa at de så på det grønne skiftet som en mulighet.

I den ferske rapporten viser det seg at kun 30 prosent av bedriftene tror Norge vil være i stand til å nå de lovfestede klimamålene.

Disse innebærer å kutte CO2-utslippene med 40 prosent innen 2030 og 80-95 prosent innen 2050 sammenlignet med 1990-nivå.

Fresvik mener det er et tankekors at så få bedriftsledere tror vi vil være i stand til å nå klimamålene.

– Det er ikke utenkelig at bedriftene vil bli truffet av strammere reguleringer, og det bør man ta høyde for. Vårt råd er å være i forkant og ta innover seg at det vil komme endringer i rammevilkårene fremover, sier hun.

Tror korona vil ramme næringslivet

Konserndirektøren viser også til Menon-rapporten som ble presentert på Vestlandskonferansen i forrige uke, som viser at bedriftene på Vestlandet kan tjene på strengere klimakrav.

– Det snakkes mye om hva vi skal leve av ett oljen, og denne rapporten viser helt tydelig at det kan være lønnsomt å endre forretningsmodellen sin i takt med klimamålene, sier Fresvik.

Majoriteten av bedriftslederne i undersøkelsen oppgir at de forbereder seg på å gjøre tiltak for å tilpasse seg strengere klimakrav.

38 prosent av de spurte oppgir at dette innebærer strengere krav til leverandører.

– Tror du man vil se koronaeffekten i neste Vestlandsindeks?

– Det vil ikke overraske meg. De store vestlandsnæringene som eksempelvis oppdrett og maritim næring er tett knyttet til verdensmarkedene og står for mye av eksporten fra Norge. Allerede nå ser vi at rederier og oljenæring blir påvirket, og på sikt vil nok næringslivet bli påvirket veldig bredt. Korona skaper usikkerhet, og jeg vil anta at bedriftsledere sitter litt mer på gjerdet når det gjelder investeringer, sier Fresvik.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail