Rune Hersvik i Norsk Vind og Morten Larsen i Fellesforbundet. Anna Louise Helvig i bakgrunnen. Foto: Pål Christensen.

Norsk vind vil rydde opp for underbetalte arbeidere

Norsk Vind lover å rydde opp i forholdene i Bjerkreim Vindkraftanlegg hvor det er arbeidere som får timelønn på under 100 kroner timen.


  • Tor Gunnar Tollaksen / Stavanger Aftenblad
Publisert

Rune Hersvik i Norsk Vind påpeker at Norsk Vind ser på det som en selvfølge at lover og regler skal følges på anleggene hvor det bygges vindkraftverk.

– Vi er nå opptatt av at vi rydder opp i dette på en skikkelig måte med våre underleverandører. Vi har en klar avtale med leverandøren Simens Gameza om at de skal følge alle relevante norske lover og regler for arbeidslivet, inkludert minimumslønn, sier Rune Hersvik til Aftenbladet.

Under 100 kroner i timen

Mandag satt han og kollega Anna-Louise Helvig i møter med Roger Myklebust og Morten Larsen i Fellesforbundet Rogaland. Flere av arbeiderne som jobber på lave lønnsvilkår i det danske selskapet Fair Wind har meldt seg inn i Fellesforbundet for at deres rettigheter skal bli ivaretatt.

Det var i forrige uke det ble klart at det er lønnsavtaler som varierer mellom litt under 100 kroner og opp til 130 kroner for arbeidstakere i prosjektet som Norsk Vind er prosjektutvikler for. Norsk Vind har inngått avtale med Siemens Gamesa som igjen har avtale med det danske selskapet Fair Wind som setter opp vindkraftanlegget i Bjerkreim. Det er Fair Wind som har inngått avtaler med sine arbeidstakere som ikke er i henhold til norske lønns- og arbeidsvilkår.

– Hvordan kunne dette skje?

– Dette er våre underleverandører som har inngått disse avtalene. Siemens Gamesa har gjennomført flere store prosjekter i Norge og har forsikret oss om at dette var i orden. Vi har på-se-plikt og kan dokumentere denne tilbake til møter i mai i år. Vi har også etterspurt og purret på kontrakter siden den tid. Men vi har ikke sett kontrakter før i november, sier Anne Louise Helvig i Norsk Vind.

– Har dere brukt Siemens Gamesa på andre prosjekter?

– Ja, men vi kjenner ikke til eller har erfart lignende.

– Når ble dette oppdaget?

– 9. desember ble vi klar over deler av dette og fredag 13. desember tok Fellesforbundet kontakt med oss, svarer Anna Louise Helvig i Norsk Vind.

Roger Myklebust fra Fellesforbundet utenfor porten til vindkraftanlegget som bygges i Bjerkreim. Foto: Jon Ingemundsen

Fornøyde i Fellesforbundet

Fellesforbundets Roger Myklebust og Morten Larsen er fornøyde med at Norsk Vind nå tar tak i saken.

– Dette handler om at noen ikke har fått den lønna de har krav på. Vi er nå blitt enige med Norsk Vind om at de rydder opp, og at arbeiderne nå skal få tilbake det de har krav på, sier Myklebust.

– Dere sa selv at uansett hvordan saken vris og vendes på, kommer ikke Norsk Vind utenom ansvaret sitt, står det fortsatt ved lag?

– Ja. Norsk Vind er hovedansvarlig for utbyggingen og hvem de inngår kontrakter med.

– Hersvik?

– Ja. Vi har ivaretatt på-se-plikten vår og er i kontakt med våre underleverandører og vært tydelige på at alle fakta skal fram, sier Rune Hersvik i Norsk Vind.

Rune Hersvik sier han er overrasket over de arbeidsforholdene han er presentert om lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere ved vindkraftprosjektet i Bjerkreim. Han understreker at det er en forutsetning at spillereglene i norsk arbeidsliv skal følges.

Fellesforbundets Morten Larsen og Roger Myklebust er ikke like overrasket.

– Av erfaring vet vi at når det kommer et firma fra et land med arbeidere fra andre land til Norge, vet vi at det som hovedregel betyr at de lønnes lavere enn de skal i Norge.

Rune Hersvik, til venstre, i Norsk Vind sier han er overrasket over arbeidskontraktene som underleverandørene opererer med. Roger Myklebust, til høyre og Morten Larsen, begge fra Fellesforbundet. Foto: Pål Christensen

Arbeidet fortsetter

Norsk Vind vil foreløpig ikke stanse arbeidene i Bjerkreim i påvente av at det er ryddet opp i arbeidsforholdene. Dette er heller ikke noe krav fra Fellesforbundets side.

– Vi har i dag fått en forsikring fra Norsk Vind om at det ryddes opp i forholdene og at arbeidere ivaretas etter norske lønns- og arbeidsvilkår og får tilbakebetalt det de har krav på. Dette forventer vi blir gjort innenfor en tidsramme før jul.

Det skal være rundt 160 arbeidere i sving fra Norsk Vinds underleverandør Siemens Gamesa og selskapets underleverandører, blant dem altså Fair Wind.

Det har ikke lykkes Aftenbladet å få noen kommentar fra Siemens Gamesa eller Fair Wind.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail