– Marin forsøpling er blant de raskest voksende miljøproblemene verden står overfor. Hvert minutt havner 15 tonn avfall i havene. Dette må vi sette en stopper for, sier utviklingsminister Nikolai Astrup (H).

Norge har tatt initiativ til å gjøre forebygging av marin forsøpling og mikroplast til en del av Verdensbankens nye havfond.

Giverne har så langt forpliktet seg til å støtte fondet, som har fått navnet Problue, med over 900 millioner kroner, ifølge Utenriksdepartementet.

På en konferanse i Kenyas hovedstad Nairobi skal Astrup skal senere mandag signere en avtale med Verdensbanken om støtte til forebygging av marin forsøpling.