Det er slett ikke alt sluggerne Victor Norman og Thore Johnsen er enige om. Men her finner samfunnsøkonomen og finanseksperten hverandre, skriver Bergens Tidende.

Svært få har preget norsk økonomisk debatt og vært mer sitert i norske medier enn de to særdeles taleføre professorene. Og det gjennom mer enn en generasjon.

Ved årsskiftet pensjonerte Norges Handelshøyskoles to store merkevarer  seg samtidig.

– Det betyr bare at vi fortsetter å gjøre det vi alltid har gjort. Som akademikere har vi alltid kunnet velge arbeidsoppgavene selv. I praksis betyr det at vi gjør det vi har lyst til, men nå får vi ikke betalt for det lenger, sier Johnsen.

Ikke noe paradigmeskifte

BT har samlet de to for å få avklart hva vi bør mene om det som diskuteres av økonomisk politikk rundt mange lunsjbord i dag.

I øyeblikket preges dagsorden av pessimister som tror at digitaliseringsbølgen vi står oppi vil skylle ut arbeidsplasser i et antall vi ikke har sett tidligere, og som vi ikke vil klare å erstatte. Derfor snakkes det om botemidler som borgerlønn eller kortere arbeidstid.

Les også:

Norman og Johnsen fnyser av dette.

– Økonomiske lover blir ikke opphevet av tekniske fremskritt. Alle besparelsene som gjøres gjennom digitalisering er jo penger som blir brukt til noe, så lenge den menneskelige fantasi ikke stagnerer. Dermed blir det også skapt nye jobber, sier Norman.

Skaper tapere

Han kaller det som skjer nå en evolusjon og ikke noen revolusjon.

Johnsen nikker, og får lyst til å være enda mer konkret.

– Besparingen går til kaffebarer, nye kjekke dingser og tjenester. Ting som gjør livet lettere å leve, sier han.

Norman er opptatt av at den brutale omstillingen som følger av digitaliseringen har en del av de samme omkostningene som globaliseringen. Den skaper tapere som mister jobbene, og de må kompenseres, mener han.

– Kapitalskatten bør være null

Johnsen kunne ikke være mer enig i beskrivelsen.

Fakta
  • VICTOR NORMAN (70) tok doktorgraden ved MIT i USA. Kom til NHH i 1975 hvor han har vært forsker, professor og rektor.
  • Var statsråd i Bondevik-regjeringen og huskes best for utflyttingen av flere institusjoner fra hovedstaden.
  • Gift med Christine B. Meyer, som er sjef for Statistisk sentralbyrå.
  • THORE JOHNSEN (69) tok også sin doktorgrad i USA og begynte ved NHH i 1979.

  • Har vært drivkraften i utbygging av finans som forskningsfag i Norge, og i etableringen av AFA, som er studiet som gir deg autorisasjon som finansanalytiker.

  • Har vært rådgiver for Oljefondet og sittet i en rekke offentlige utvalg.

– Det er bare konklusjonen til Victor som er så feil. Det går ikke an å rette opp ulikhetene globalisering eller digitalisering skaper gjennom hardere beskatning av næringslivet og kapitaleierne. De fleste økonomer vil ha en kapitalskatt som er null. Alt annet er å rote med insentivene. Gjør man det, blir kaken mindre for oss alle, så det skal man være veldig forsiktig med, sier Johnsen.

– Jo, men Thore … Ett sted må vi hente inntektene fra når vi vil at taperne skal kompenseres. Da må man ta fra vinnerne av globaliseringen, og gi til taperne som har lønnsnedgang og mister jobbene sine. I en slik situasjon må vi leve med et skattesystem som ikke fungerer så effektivt som det burde, svarer Norman.

 Vil heller bruke trygd

Kollegaen mener det er ekstremt komplisert å drive utjevning gjennom skattesystemet.

– Kapitalismen er et fantastisk system for å bake størst mulig kake. Men den er ubrukelig når kaken skal fordeles.

Derfor vil Johnsen heller bruke trygdesystemet, utdanning og i verste fall rene subsidier, for å drive mer utjevning overfor alle som rammes hardt av globalisering og omstillingen som skyldes digitalisering.

– Begynner vi å rote med selve drivkreftene i kapitalismen risikerer vi å ta livet av gåsen vi alle lever av, sier Johnsen.

– Nå må du passe på å notere hvem som sier hva. Jeg vil ikke bli sitert på det Thore sier.

Det er Norman som, med et lite glis, bare vil unngå noen form for sammenblanding mellom de to.

Todelingen i USA

Samfunnsøkonomen er først og fremst opptatt av å motvirke den økende todelingen av økonomien som han nå ser både i USA og i Europa, og som han også frykter for i Norge.

– I USA, hvor vi så langt har hatt et fleksibelt arbeidsmarked, hjelper det ikke lenger å flytte for å skaffe seg jobb hvis du ikke har de riktige kvalifikasjonene. Det gir dårlige utsikter for industriarbeidere i rustbeltet. De forblir tapere uansett. Sett fra arbeidsgiversiden vil Apple aldri finne på å flytte til Ohio. Det er ikke arbeidskraften som finnes der de trenger, sier Norman.

Johnsen er også engstelig både for den økte todelingen og hva Donald Trump vil kunne gjøre med den.

– Noe av det Trump har foreslått er likevel ikke så ille. Han vil for eksempel styrke forbindelsene mellom rustbeltet og vekstområdene i USA gjennom nye veier og forbedret infrastruktur.

– Jo. Mussolini bygget også veier og fikk togene til å gå i rute. Og til slutt gikk hele Italia i takt, repliserer Norman.

Norman frykter fremveksten av høyrepopulismen i Europa enda mer enn Donald Trump i USA.

Frykter sosial uro

– Populismen her er brunere og mer ideologisk her.

Forklaringen på todelingen og misnøyen som har vokst frem i Storbritannia og Sør-Europa, forklarer Norman med lønninger som ikke har utviklet seg i takt med lønnsomhet og produktivitet. Når globaliseringen flytter arbeidsplasser til lavkostland og roboter overtar hjemme, blir lønningene til de minst produktive altfor høye og oppsigelsesvernet deres alt for bra.

– I land som Spania har det ført en hel generasjon fra skolebenken og rett over i varig trygding. Norman ser utviklingstrekk her som han karakteriserer som skremmende og frykter den sosiale uroen fra de mange som blir stående på utsiden både i Storbritannia og Sør-Europa.

 – Må liberaliseres

Johnsen nikker og griper ordet når kollegaen må trekke pusten.

– De som er innenfor arbeidslivet er så godt beskyttet at de som står utenfor ikke slipper inn. I Sør-Europa vil de økte forskjellene mellom vinnerne og taperen av globaliseringen kunne motvirkes gjennom en liberalisering av arbeidsmarkedet, sier Johnsen.

Norman er ikke uenig, men peker igjen på at også et mer effektivt arbeidsmarked vil skape lønnsforskjeller som må kompenseres.

De to tror heller ikke NHH vil slippe unna digitaliseringen og omstillingen som vil ramme skolen, ansatte og studenter.

– Her er NHH en sinke

– Vi tilhører jo en beskyttet sektor, og her er vi en skikkelig sinke, mener Johnsen.

– Det er jo ingen grunn til å møte opp til en standard forelesning her ved skolen, når man kan hente ned på PC-en sin bedre alternativer fra topp forelesere ute i verden. Men dette gir samtidig rom for mer individuelle oppfølginger av studentene og flere spesialforelesninger herfra.

Norman tror derfor studentene vil ha alt å vinne på digitaliseringen, gjennom bedre kvalitet på undervisning.

Foreleserne vil derimot få økt konkurranse, hvor de som ikke er de beste i dag vil komme enda dårligere ut.

Selv om de vil fortsette som før, og fortsette å lage seg arbeidsoppgaver de har lyst på, blir det litt på siden av studentene og forskere som har plikt til å undervise.

Småbyen NHH

Victor Norman  sammenligner NHH med en småby:

– Den er hyggelig og velfungerende, men ser av og til ikke lenger enn sin egen nesetipp.

– Her ser vi på norsk økonomi i et annet perspektiv. Jeg tror til og med vi har hevet himmelen over den økonomisk politiske debatten i Norge, mener Norman.

Blåruss mot stalinister

Kollegaen er like opptatt av skolens politiske korrektiv.

– Vi har vært blårussen som har slåss mot Stalinhøyden ved Universitetet i Oslo. Jeg tror den sterke satsingen både på bedrift- og samfunnsøkonomi har vært med på å tiltrekke oss de aller beste studentene, sier Johnsen.

– Studentene vil vi selvfølgelig savne, bryter de ut nærmest i kor.

Begeistringen er gjensidig. Studentene har stått i kø for å komme inn på Normans forelesninger, og Johnsen er den store helten for de unge finansnerdene ved skolen.

Det aller  gøyeste

– Det aller gøyeste ved skolen er studentene, slår Norman fast.

– Her ute er de spesielle. De har høy selvtillit, er frekke og arrogante, men har høy kvalitet. De kan være ufattelig ubehagelige av og til, men du verden hvor underholdende og interessant de har gjort livet for oss her, sier Johnsen.