Dagens nyhetsbrev

På bildet under ser dere den halvt nedsenkbare mobile boreplattformen Ocean Viking, som oppdaget det største oljefeltet til havs noensinne høsten 1969. Investeringene i Ekofisk satte i gang norsk oljeproduksjon, og har gjort det mulig å investere stadig mer svimlende summer i norsk olje- og gassproduksjon.

Foto: Billedsentralen / Scanpix

Oljenæringen er som kjent en dominerende aktør i norsk økonomi med 185 000 sysselsatte personer i direkte og indirekte relasjon til petroleumssektoren. Hvor mye denne bransjen ønsker å investere på norsk sokkel har utvilsomt mye å si for norsk verdiskaping, skatteinngang, arbeidsplasser og eksportinntekter.

For å sette investeringene litt i perspektiv: Fjorårets oljeinvesteringer, på rundt 150 mrd., tilsvarte nesten to prosent av oljefondets markedsverdi. Ifølge SSB var prognosene for investeringer i 2018 på 144,3 milliarder kroner, da de ble anslått i slutten av 2017, noe som er 1,8 prosent høyere enn antatt i tredje kvartal i fjor. Men disse tallene inkluderer ikke plan for utbygging og drift levert i desember, og kan derfor bli enda høyere i morgen.

Illustrasjon: Adrian Søgnen / Sysla

Bare i årets siste måned i fjor ble det levert planer for sju utbygginger på norsk sokkel med en totalverdi på 106,5 mrd. kroner, ifølge Sysla sine beregninger. Investeringene blir ikke regnet med av SSB før planene er levert.

Siden oljeprisfallet sommeren 2014 har investeringsanslagene for norsk sokkel stadig gått nedover. I 2017 ble det levert plan for investeringer på over 100 milliarder kroner bare i desember. Hvor mye av dette som investeres i 2018 er ikke sikkert, men det er godt mulig 2018 kan bli et vendepunktet for figuren over. Under har vi listet opp planene som ble levert til Olje- og energiminister Terje Søviknes på slutten av året.

Illustrasjon: Adrian Søgnen / Sysla

 • Aker BP leverte PUD for tre nye prosjekter med en samlet investeringskostnad på 15,5 milliarder kroner. Alle de tre prosjektene Aker BP la frem for olje- og energiminister Terje Søviknes gjaldt utvidelser av eksisterende oljefelt.
 • Repsol leverte plan for oljefeltet Yme i slutten av desember i fjor. Selskapet hadde da slitt med en plattform kraftig forsinket plattform full av mangler. Utbyggingen som egentlig skulle koste selskapet fem milliarder kroner endte med en prislapp på rundt elleve. Selskapet satser på å gjennomføre utbyggingen for åtte milliarder, og skal i hovedsak benytte norske leverandører.
 • Det tyske selskapet VNG skal gjøre sin største investering innen olje og gass noensinne. Samlet investeringskostnad er beregnet til 10,2 milliarder kroner.
 • Statoil leverte rett før jul plan for utbygging av Snorre-feltet, som ble oppdaget i 1979. Produksjonen som startet i 1992 var ment å vare til mellom 2011 og 2014, men kan med den nye investeringen utvides til minst 2040. Totale investeringer for Statoil er 19 milliarder kroner. I tillegg skal har Statoil inne planer for Johan Castberg på 49 milliarder.

Få også med deg: 

 • Tre år etter at en filippiner døde i en arbeidsulykke på et flerbruksfartøy i Stavanger, er saken fortsatt ikke ferdig gransket. Nå viser ny rapport at forholdene for oljearbeidere på flerbruksfartøy på norsk sokkel er uoversiktlige.
 • Med et nytt team og kompetansesenter skal den nybakte Statoil-direktøren Torbjørn Folgerø sørge for at mennesker og maskiner jobber enda bedre sammen.
 • Med digitale verktøy og droner skal Wilhelmsen Ship Management inspisere transformator-stasjoner innen offshore-vind.
 • Halvorsen TEC måtte kutte da oljekrisen traff. Nå har de sikret seg deres største kontrakt noen sinne, og bemanner opp igjen.
 • Tor Olav Trøims boreselskap, Borr Drilling, kjøper riggselskap for 1,8 milliarder kroner, og blir med oppkjøpet verdens største jackup-operatør.
 • Antallet store datasentre globalt vil øke kraftig de neste årene. Regjeringen har en strategi for å få flest mulig av disse gullgruvene til landet.
 • Resultatene er røde, men på bedringens vei for forsyningsskiprederiet Siem Offshore. Dette tross nedgang i inntekter for fjerde kvartal 2017, sammenlignet med samme periode året før.
 • Selv om inntektene er halvert fra fjerde kvartal i 2016 til året etter, er resultatene positive for FPSO-operatøren BW Offshore.
 • For noen uker siden var flere rederier på full kollisjonskurs med egne senioransatte. Nå vil NHO Sjøfart likebehandle ansatte over 50 år. (DN)
 • Den gjennomsnittlige dagsproduksjonen på norsk sokkel i januar var på 2.019.000 fat olje, NGL og kondensat, melder Oljedirektoratet (OD). Det tilsvarer en økning på 89.000 fat pr. dag målt mot måneden før. (Finansavisen)
 • Riggkjempen Transocean fortsetter å tape penger, men merker større pågang etter rigger. (Finansavisen)
 • To av Wallenius Wilhelmsens bilskipsrederier må betale 2 milliarder kroner i bøter til EU for ulovlig prissamarbeid. Det kan utløse erstatningskrav fra kundene. (Finansavisen)
 • MS Richard With og MS Nordlys skal bygges om det neste året. Verft i Tyskland og Sverige konkurrerer med norske verft i anbudsprosessen for ombyggingen, skriver Nett.no.