Dagens nyhetsbrev

I slutten av mars godkjente Olje- og energidepartementet den endrede PUD-en for Yme. Utbyggingsplanen baserer seg på utbyggingsplanen fra 2007.

– Jeg er glad for å kunne godkjenne utbyggingsplanen for Yme New Development. Utbyggingen innebærer en investering på om lag 8,2 milliarder kroner og bidrar til å opprettholde aktivitetsnivået i industrien, sier olje- og energiminister Terje Søviknes på departementets nettsider.

Forventet produksjonsstart er 2020, og de gjenværende utvinnbare reservene i Yme er anslått til 10 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter, ifølge departementet.

Yme-feltet var i produksjon fra 1996 til 2001, men ble stengt ned på grunn av høye kostnader og lav oljepris. En ny plan for utbygging og drift (PUD) for gjenutbyggingen av Yme ble godkjent av den norske regjeringen den 11. mai 2007.

Skandale

Prosjektet gikk imidlertid ikke etter planen, og Yme-feltet har vært en langvarig verkebyll for operatør Repsol Norge, som tidligere het Talisman Norge.

Plattformen, som ble bygget i Abu Dhabi, var full av mangler da den svært forsinket ankom Norge. Prosjektet skulle egentlig koste 4,9 milliarder, men prislappen ble til slutt om lag 11 milliarder. I 2013 ble det besluttet at riggen skulle skrotes, uten noen gang å ha vært i produksjon.

I 2015 startet oljeselskapet OKEA et prosjekt for å reversere beslutningen om nedstengning, og jobbet sammen med lisensholderne frem en ny utbyggingsplan. Planen innebærer at man skal bruke jackupriggen Mærsk Inspirer i kombinasjon med eksisterende brønner og subseainstallasjoner.

Aker Solutions dro desember i havn en kontrakt om å modifisere produksjonsmodulen på riggen.

– Vi ser fram til at Yme-feltet skal starte med oljeproduksjon innen to år, skriver OKEA i en pressemelding onsdag.

70 prosent til Norge

Etter langvarige vurderinger bestemte altså Repsol og partnerne seg for å forsøke å bygge ut feltet på nytt for om lag åtte milliarder kroner. Denne gangen skal en betydelig overvekt av arbeidet gjennomføres av norske leverandører.

– Vi ønsker å gjøre utstrakt bruk av norske leverandører og norsk kompetanse for å få den kvalitet som forventes av en utbygging på norsk kontinentalsokkel, sa pressekontakt Grethe Elise Foldnes i Repsol til Sysla før jul.

Hun innrømte at de dårlige resultatene fra forrige utbyggingsforsøk er en viktig årsak til at selskapet denne gangen hovedsakelig ser til Norge.

– At det ligger erfaring og læring til grunn for denne beslutningen, bør være åpenbart, sa Foldnes.

Om lag 70 prosent av kontraktene på prosjektet går til norske leverandører. Flere kontrakter er allerede tildelt, blant andre til Subsea 7, Kværner Værdal og DNV GL.

Mindre

Når Yme nå bygges ut igjen, er det et mindre omfattende prosjekt enn sist. Det skyldes blant annet at mye av utstyret som allerede er plassert på havbunnen, skal brukes også i denne utbyggingen. Det gjelder for eksempel brønnrammer, rørledninger og lagringstank.

Ni brønner som allerede er boret, skal også brukes videre. I tillegg skal det bores seks nye brønner.

Det bygges ikke ny plattform. Istedenfor skal det benyttes en kombinert bore- og produksjonsrigg. Repsol har allerede inngått en femårig leiekontrakt på den oppjekkbare riggen Mærsk Inspirer. I avtalen med Mærsk Drilling ligger også en opsjon på ytterligere fem år.

Få også med deg:

 • Offshorerederiene skrev ned skipsverdiene med 18,6 milliarder på 3 år. Kun ett rederi har skrevet ned flåten sin mer enn Austevoll-rederiet DOF. – Det er ikke kjekt i det hele tatt å bokføre slike tall, sier finansdirektør Hilde Drønen.
 • Flere meglere har sluttet å svare på henvendelser fra rederne om å anslå verdien på skipene deres. De som fortsatt gjør det, er ikke alltid like populære.
 • OMV og partnerne har gjort to gassfunn i Iris og Hades-prospektene i Norskehavet. – Begge funnene er bedre enn forventet, sier Helge Hammer, direktør i Faroe Petroleum og leder for selskapets virksomhet i Norge.
 • Oljeservice-selskapet Beerenberg har fått en treårig rammeavtale med Kværners verft i Verdal. Selskapet har til nå hatt en rammeavtale med Kværner på samme verft, og den nye avtalen erstatter den gamle.
 • Det Straume-baserte selskapet Deep Sea Mooring og Vryhof Anchors har for første gang sikret seg en kontrakt for å levere ankerhåndteringstjenester til det australske energiselskapet Cooper Energy offshore ved Victoria i Australia.
 • DNO kjøper seg inn i Faroe Petroleum for 777 millioner. Oljeselskapet tar en jafs av Faroe som ledd i satsingen i Nordsjøen. (E24)
 • Riggselskapet Pacific Drilling er fortsatt i forhandlinger med sine kreditorer om en gjeldsløsning, men vinner også fortsatt borejobber. (Finansavisen)
 • Sino Agro-aksjonærer med Arne Fredly i spissen har nå bedt Oslo Børs, Finanstilsynet og amerikanske SEC om å granske selskapet. (Finansavisen)
 • Til sammen er de 360 år gamle. Nå går Kongsberggruppen og rederiet Wilhelmsen sammen inn i fremtiden med et selskap for operasjon av førerløse båter. (DN)
 • Storinvestor Tore Aksel Voldberg satser mer penger på oljeserviceselskapet Hunter, som Arne Fredly skal gjøre om til et investeringsselskap. (DN)
 • Hotelleier Petter Stordalen satser rundt 37 millioner kroner på krafttilbyderen Fjordkraft, mens investor Øystein Stray Spetalen etter kort tid kvitter seg med en svær aksjepost i samme selskap. (DN)
 • 35.000 arbeidere kan gå ut i streik fra søndag. Også oljeproduksjonen i Nordsjøen kan rammes. (DN)
 • Myndighetene i den brasilianske delstaten Pará saksøker Norsk Hydro for en angivelig giftig lekkasje ved aluminaraffineriet Alunorte, melder Reuters. (DN)