– Det er en overveiende sannsynlighet for at dette blir vedtatt, sier Oskar Grimstad (Frp), som sitter i næringskomiteen på Stortinget.

I forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett, fremmet Ap, Sp og SV forslag hvor de ber Stortinget utrede muligheten for å stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel.

Frp stiller seg bak deres forslag.

– Vi har likelydende interesser om å få en utredning, sier Grimstad.

Saken er behandlet i Finanskomiteen, som avgir sin innstilling i morgen ettermiddag.

Svein Flåtten som sitter som andre nestleder for Høyre i Finanskomiteen vil ikke kommentere innstillingen før den legges frem, men ifølge Grimstad innstilles det på å gjennomføre en slik utredning.

– Vi ber regjeringen sette det på dagsorden og utrede det.

Da de rødgrønne fremmet et lignende forslag for Stortinget før jul i fjor, stemte Frp mot.

Høyre snur

Siden har partiet, med Grimstad selv, innvandringsminister Sylvi Listhaug og landbruksminister Jon Georg Dale som pådrivere, fattet landsstyrevedtak på at de ønsker en utredning.

– Da er det bare å dra tilbake til Stortinget og be om at så skjer, og det har vi nå gjort, sier Grimstad.

Den største overraskelsen, er kanskje at Frps regjeringspartner, Høyre, også vil støtte utredningen, ifølge maritim politisk talsmann Ove Trellevik på Hordalandsbenken.

Høyre har vært kategorisk motstander av det næringsminister Monica Mæland (H) har omtalt som proteksjonistiske tiltak på norsk sokkel.

Nå snur altså partiet, ifølge Trellevik.

– Ja, vi har vært ganske kategoriske motstandere, og tydelige på at det ikke er nødvendig å utgreie noe vi ikke ønsker. Men når vi er i en mindretallsregjering ønsker vi å stå sammen. Når Frp er så tydlige på at de ønsker å utgreie dette, vil det være unaturlig for Høyre å stå alene, sier han.

– Vil ikke bli innført

– Anerkjenner dere ikke da at det her trengs mer kunnskap?

– Vi mener vi har den kunnskapen vi trenger, men når en regjeringspart ønsker mer kunnskap, er det et poeng å gi dem den kunnskapen.

Utredningen skal blant annet klargjøre kyststatens handlingsrom i norske farvann og på norsk sokkel, uten å komme i konflikt med flaggstatsprinsippet, ifølge Trellevik.
han tror imidlertid ikke det vil bli innført krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann.
– Jeg er overbevist om at når utredningen foreligger, vil den vise at dette har så mange negative konsekvenser for Norge at det ikke er en politikk vi vil føre.

– En årelang kamp

Sjømannsorganisasjonene har kjempet for en utredning lenge.

– Dette har vært en årelang kamp. At vi nå får politisk flertall er utrolig viktig. Det handler tross alt om en utredning, å søke kunnskap mo dette er viktig for fremtidig rekruttering, og tilgangen på erfaringsbasert kompetanse, som vil være helt avgjørende for hvorvidt vi skal ha suksess i havrommet eller ikke, sier administrerende direktør Hans Sande i Norsk Sjøoffisersforbund.

Rederiforbundet har vært på linje med Høyre i saken.

–  Et slikt proteksjonistisk særkrav vil være et alvorlig linjeskift i en utenrikspolitikk som har ligget fast i flere tiår, og vil kunne skade Norges posisjon som maritim stormakt og svekke vår anseelse internasjonalt, sier næringspolitisk direktør, Amund Drønen Ringdal.

Oversikt over alle våre artikler om temaet her