Mandag ettermiddag meldte Austevoll-rederiet DOF at de vil hente 500 millioner kroner gjennom en emisjon.

400 millioner skal komme fra selskapet Møgster Mohn Offshore AS, som er største eier i DOF ASA, ifølge børsmeldingen.

Inntil helt nylig var Møgster Offshore AS største eier i selskapet, men ifølge administrerende direktør Mons Aase har dette selskapet nettopp skiftet navn til Møgster Mohn Offshore AS.

Den nye eierskapsstrukturen. Kilde: Presentasjonen til DOF

Som det fremgår av navnet, har de også fått en ny mann inn på eiersiden.

Frederik W. Mohn ble i fjor gjennom hans selskap Perestroika neste største eier i DOF ASA, etter en emisjon for å få selskapet gjennom krisen.

For en måned siden overførte Mohn alle sine 138 millioner aksjer i DOF til Møgster Offshore AS.

Nå sitter Perestroika AS med 33,6 prosent av aksjene i Møgster Mohn Offshore AS, mens Helge Møgsters selskap Laco sitter med de resterende 66,4 prosentene, ifølge børsmeldingen.

Det har ikke lyktes å komme i kontakt med Helge Møgster for en kommentar om den nye eierkonstellasjonen (se figur til venstre – klikk for større versjon).

– God pris

Formålet med emisjonen er ifølge meldingen å øke eierandelen i det deleide datterselskapet DOF Subsea fra 51 til cirka 65 prosent.

Det skal DOF gjøre ved å kjøpe aksjer fra det amerikanske investeringsfondet First Reserve, som i dag eier de resterende 49 prosentene av selskapet.

Les også: Nå er Helge Møgster sikker på at DOF ikke går dukken

Prisen er satt til 10,50 kroner per aksje, noe som verdsetter Dof Subsea til 1,26 milliarder kroner.

Ifølge presentasjonen som ble sendt ut i forbindelse med børsmeldingen ligger de bokførte verdiene i selskapet på om lag 6 milliarder kroner.

– Vi gjør dette fordi vi får en større eierandel i Dof Subsea til en pris vi mener er bra, sier administrerende direktør Mons Aase, som selv går inn med tre millioner kroner i emisjonen.

Det mest lønnsomme segmentet

I vår meldte DOF at de ville ta Dof Subsea på børs, men så slo de retrett og sa de ville vente på bedre markedsforhold.

– Hvordan henger det sammen med det som skjer nå?

– First Reserve har vært inne siden 2008, og er i en fase hvor de ikke ønsker å investere mer. Det ga oss muligheten til å øke vår andel og gjøre en god deal for DOF, sier Aase.

Austevoll-rederiet med 68 skip, Norges nest største offshore-rederi, får brorparten av inntektene sine om dagen fra subsea-segmentet, hvor flesteparten av skipene ligger i Dof Subsea.

Mens forsynings- og ankerhåndteringsfartøy knapt klarer å dekke driftskostnadene om dagen, har ratene holdt seg relativt gode i subsea-segmentet.

– Inntjeningen er fortsatt ganske brukbar i Dof Subsea, sier Aase.

Ber om å skyve på gjeld

Gjennomføringen av planene beror på at kreditorene aksepterer å skyve på noe av gjelden.

På banksiden ber DOF bankene skyve på avdragene for et lån på 3,8 milliarder kroner i det heleide datterselskapet DOF Rederi AS, som er eierselskapet for DOF sine forsynings- og ankerhåndteringsskip.

Bankgjelden i Dof Subsea foreslår de ingen endringer på, men DOF ber eierne i det ene obligasjonslånet til Dof Subsea skyve på forfallet.

Les også: Dette er obligasjonslån

DOFSUB07 skulle etter planen forfalle i mai 2018.

Nå foreslås det at 100 millioner skal forfalle i oktober 2019, mens de resterende 408 millionene foreslås skjøvet til mai 2020.

Til gjengjeld skal obligasjonseierne få økt renten på lånet med to prosent, til NIBOR + 7 prosent.

– Skal klare oss til 2022

– Er dette å forstå som en restrukturering av gjelden i DOF og Dof Subsea?

– Vi skal fortsette å betale fulle renter og avdrag, så det er ikke en restrukturering i den forstand. Du kan heller si at det er å styrke egenkapitalen for å unngå en restrukturering, sier Aase.

Dersom banker og obligasjonseiere går med på planene, og emisjonen kan gjennomføres som planlagt, vil det gi DOF pusterom frem til 2022, mener Mons Aase.

– Det tror vi, selv med det markedet vi har nå. Så er det selvfølgelig vanskelig å si hva som skjer i 2020 og 2021, men vi mener vi forlenger “runwayen” med ett par år.