Etter at Aftenbladet skrev om arbeidsuhellet på Smørbukk-feltet som ikke ble rapportert til myndighetene i 2014, ba Torstein Tvedt Solberg (Ap) om svar fra arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Statoil rapporterte om arbeidsuhellet to år etterpå, da de fikk purring fra Petroleumstilsynet, som da hadde fått et anonymt tips.

– Ikke bevisst hemmeligholdelse

Stortingsrepresentant Tvedt Solberg mente at Statoils grove regelbrudd måtte få konsekvenser, og stilte et direkte spørsmål til statsråden. Svaret kom i sist uke:

Anniken Hauglie skriver i svaret:

– Petroleumstilsynet opplyser at de nå har fått nødvendig informasjon om saken, og at de ikke har grunn til å tro at det har vært noen bevisst hemmeligholdelse fra Statoils side. Petroleumstilsynet har en klar forventning om at Statoil vil varsle om tilsvarende hendelser i fremtiden.

– Skuffet

– Jeg er skuffet over at statsråden ikke vil ta ytterligere grep. Hun viser igjen ingen vilje til politisk handling og gjemmer seg bak Petroleumstilsynet, sier Torstein Tvedt Solberg til Aftenbladet (krever innlogging).

Arbeidsministeren er ikke enig i kritikken fra Tvedt Solberg.

– Jeg legger til grunn at Statoil snakker sant når de sier at de feiltolket regelverket da de ikke rapporterte hendelsen. Jeg forholder meg til at Ptil er fornøyd med den informasjonen de nå har fått og at Statoil vil rapportere inn tilsvarende hendelser i framtida, sier arbeidsminister Anniken Hauglie til Aftenbladet.

Statoil fornøyd

Statoil har innrømmet at de feiltolket regelverket og at hendelsen burde vært rapportert. De hevder imidlertid innstendig at dette ikke er bevisst hemmelighold.

– Statoil er glad for at arbeidsminister Hauglie i sitt svar til stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg skriver at Petroleumstilsynet ikke har grunn til å tro at det har vært noe bevisst hemmelighold fra Statoils side, sier pressetalsmann Eskil Eriksen i Statoil.