Fire tiår med olje- og gassindustri på norsk sokkel har sikret Norge en velstand tidligere generasjoner bare har kunnet drømme om. Da eventyret startet for 40 år siden, hadde vi  imidlertid liten kunnskap om undervannsteknologi.

Owe Hagesæther, administrerende direktør i GCE Subsea. Foto: GCE Subsea

Takket være klok og forstandig industripolitikk, samt et klart regelverk store utenlandske selskaper som har operert her til lands har måtte rette seg etter, har vi opp gjennom årene bygget en høykompetanseindustri i verdensklasse.

Likevel er det ikke til å stikke under en stol at de siste årene har vært krevende for norsk undervannsteknologi.

I tider med store endringer kan man fort overse de mange muligheter som samtidig oppstår, og som det er viktig å gripe. Vi ser blant annet at løsninger fra undervannsteknologi-industrien kan brukes i både marin industri og offshore fornybar energi. De store innovasjonene vil nå komme på områder der ulike næringer overlapper hverandre.

Muliggjørende teknologier

Det finnes mange eksempler på hvordan kompetansen fra undervannsteknologi-virksomheten kan brukes på nye områder i kommende generasjoner.

Ett eksempel finner vi i havbruksnæringen. Utviklingskonsesjonene som blir tildelt i havbruksnæringen er i stor grad blitt til på bakgrunn av norsk undervannsteknologi-kompetanse. Neste generasjons havbruk vil i store grad bli utviklet med utgangspunkt i norsk kompetanse om undervannsteknologi, ervervet fra norsk olje og gass næring.

Et annet eksempel finner vi i måten erfaring fra undervannsteknologi-virksomhet brukes til å utvikle ny teknologi innen fornybar energi. Offshore vindparker som Hyvind er allerede en stor industri og konstruksjon av tidevannskraft og bølgekraftanlegg er i dag en gryende industri på Vestlandet.

Et tredje eksempel er utvinning av mineraler fra store havdyp, såkalt Deep Sea Mining, hvor opparbeidet kunnskap innen undervannsteknologi har fått stor nytteverdi.

Ocean Industries

Kunnskapen vi har opparbeidet oss har kort og godt satt oss i stand til å utvikle verdensledende løsninger innen en rekke sektorer innen Ocean Industries, som havbruk, undervannsteknologi, offshore fornybar energi. Dette gir et enormt vekstpotensial, både nasjonalt og internasjonalt. Det å kunne levere til flere sektorer gir flere bein stå på.

Samtidig er det viktig å merke seg at olje- og gassindustrien fremdeles er den viktigste drivkraften bak forskning og innovasjon. Uten denne drivkraften vil ikke de andre havnæringene kunne utvikle seg like raskt som de nå gjør. Paradoksalt nok er utviklingen av offshore fornybar energi avhengig av den kompetansen og produktutviklingen som skjer i olje- og gassnæringen. Utviklingen av fornybar energi vil dermed leve side om side med olje- og gassektoren i flere tiår fremover.

Virkemidler, fokus og fart

Når vi i Norge og spesielt på Vestlandet viser verden hvordan kompetanse og teknologi kan utvikles i én næring, for så å vokse og anvendes også i andre og relaterte næringer, er dette i seg selv verdensledende industriutvikling som skaper stor interesse også i andre deler av verden.

De fremste industrinasjonene i verden både ser til, lar seg inspirere av, investerer i, og satser på norske løsninger. Et stort kanadisk havnæringskonsortium ønsker for eksempel å investere flere hundre millioner dollar i nettopp Ocean Industries. De forteller at de anser Norge som verdensledende innen denne tenkningen og industriutviklingen, og ønsker dermed å inngå i samarbeid for å utvikle morgendagens havteknologikompetanse og løsninger som de kan anvende innenfor ulike tradisjonelle sektorer som havbruk, fornybar energi og offshore olje og gass.

På vei inn i en undersjøisk romfartsalder

Norge utviklet seg tidlig fra å være en fiskerinasjon, til å bli en ledende sjøfartsnasjon og er i dag en ledende olje- og gass produsent. Nå er vi ferd med å utvikle oss til å bli en verdensledende Ocean Industries-nasjon.

I dag er Norge en av verdens ledende nasjoner innen undervannsteknologi. Vi kontrollerer ca. 50 % av verdensmarkedet, og eksporterer hvert år kompetanse og teknologi for enorme summer til alle verdens kontinenter. Med kompetanse til å bygge alt fra avanserte produksjonsanlegg til fabrikker på havets bunn, har undervannsteknologi-industrien blitt den norske romfarten.

Norsk undervannsteknologi er rett og slett et norsk romfartseventyr. Den er blant våre største eksportnæringer, den er bærekraftig og ikke minst: Den er veien videre.