Jørgen Gudmundsson

er sjeføkonom og leder for risiko- og makroanalyse i Sparebanken Vest. Han er utdannet siviløkonom, og har tidligere jobbet som rådgiver i Norges Bank og forvalter i Sparebanken Vest.

«Hei, tenk så fint å ha det sånn, der vi vandrer hånd i hånd
Ut mot havet, til stranden og varmer oss i sand»

– Rune Rudberg, ut mot havet

Oljebremsen er over! Oljeprisen har doblet seg siden bunnoteringen for to år siden og aktiviteten på sokkelen har tatt seg opp. Etter fem lange år ser det endelig ut til oljeinvesteringene skal vokse igjen. En viktig årsak er økte investeringer i feltutbygging, og da spesielt ett felt – Johan Sverdrup. Feltutbyggingen har allerede gitt ringvirkninger til resten av Vestlandsøkonomien. Men selv om vi har ristet av oss det verste, er ikke vestlandsøkonomien helt tilbake til gammel marsjfart enda. Og kanskje vi ikke skal tilbake til gammel marsjtakt heller?

Når Siv Jensen og Finansdepartementet redegjorde for sin beslutning om å senke inflasjonsmålet til Norges Bank, var en av grunnene at vi nå er perioden med innfasing av oljeinntekter i hovedsak bak oss. Vi er rett og slett blitt likere landene rundt oss.

Oljebremsen er kanskje over, men hva skal løfte oss til nye høyder?

Fest?

Det gå rykter om en fest, og det er ingen en ringere enn verdensøkonomien som står bak invitasjonen. Flere av våre viktigste handelspartnere har allerede startet vorspielet.

I Tyskland og Nederland har etterspørselen etter innenlandsk og utenlandske varer og tjenester tatt seg betraktelig opp. Ledigheten faller og sysselsettingen øker. På kort tid er anslagene for den økonomiske veksten i Eurolandene kraftig oppjustert.

Reiser vi videre til en annen viktig handelspartner på andre siden av Atlanteren, kan det nesten se ut som om vorspielet er over og festen allerede er godt i gang. I USA har arbeidsledigheten falt så mye at bedriftene har begynt å by opp lønningene for å få tak i kvalifisert arbeidskraft. Økende aktivitet, forsterket av skattekutt har gitt allerede gitt økt inflasjon og rentehevinger.

Synkront oppsving

Reiser vi videre til andre siden av Stillehavet finner vi igjen viktige handelspartnere for Norge. Kina holder fortsatt koken og Japan har til og med begynt å løfte seg.

Ikke siden finanskrisen har det globale økonomiske oppsvinget vært mer robust og synkront.

Det er få ting som er bedre for de Norge og vestlandsøkonomien, enn god økonomiske vekst ute. Økt vekst hos våre handelspartnere har vært synonymt med økt eksport fra Norge.

Norges viktigste eksportartikkel er selvsagt råolje og naturgass. Den står for om lag halvparten av all vareeksport. Men, korrigerer vi for oljen, og ser kun på vareeksporten fra fastlandet, er metall og metallvarer, fisk og andre næringsmidler de viktigste eksportartiklene. Fra tjenesteeksporten, så er frakttjenester til shipping og offshorevirksomheten viktig.

Naturressurser

Siden norske eksportnæringer i stor grad er basert på naturressurser er det kanskje ikke rart at Hordaland er Norges viktigste eksportfylke. Ifølge SSBs utenriksregnskap har Hordaland i gjennomsnitt de tre siste årene stått for om lag 15 prosent av fastlandseksporten av varer. Rogaland og Møre og Romsdal tar en delt andre plass med en andel på 10 prosent hver av vareeksporten. Når i tillegg krona er svak, som gjør våre varer og tjenester billigere for utlendinger, lover det ekstra godt når veksten i verdensøkonomien tar seg opp. Den svake kronen ser vi også at turismenæringen også nyter godt av.

Men det skal som kjent ikke mange twittermeldinger til før feststemningen surner.

Gjengjeldelse

«Handelskriger er bra, og lett å vinne», skrev president Trump på twitter for vel en uke siden. På fredag i forrige uke, gjorde han alvor av truslene, og innførte en straffetoll på 25 prosent på import av stål og 10 prosent på aluminium. Selv om Canada og Mexico, foreløpig har fått unntak for tollen, er EU, Brasil og andre viktige stål og aluminiumseksportører fortsatt i mørke. Flere land har svart med mulig gjengjeldelsestiltak. EU har nevnt økt toll på whiskey, peanøttsmør og Harley Davidson.

Har skapt økte forskjeller

Men hva skjer når vi stenger grensene våre, og truer med handelskrig?

I løpet av de siste femti årene har internasjonal handel mer enn doblet som andel av global verdiskaping. Det har vært en gjensidig glede, økt handel har gitt økt vekst, som igjen har økt handelen ytterligere. Flere land har tatt del i verdenshandelen og flere har blitt løftet ut av fattigdom. Men det har også skapt økte forskjeller innad i land. Trolig en viktig årsak til at Trump ble valgt som president, var nettopp at han snakket handelstaperens sak.

At han gir skattelette til de som har mest fra før av, i stedet for å omfordele rikdommen til handelstaperne er mer uforståelig. Når han i tillegg innfører straffetoll gjør han det også dyrere for amerikanske selskaper som trenger stål til å produsere for eksempel fly og biler. I tillegg øker usikkerheten blant de landene som eksporterer. Økt usikkerhet demper typisk investeringsviljen. På sikt vil produksjonen svekkes.

For Norge sin del, som en liten, åpen økonomi som nyter godt av økt handel, er selvsagt økt proteksjonisme dårlig nytt. Truslene om det likeså.

Les også Jørgen Gudmundssons tidligere kommentarer på Sysla: