Nye tall fra Menon viser at havnæringene i Hordaland står for hele 31% av verdiskapingen i fylket. Jeg håper små og store bedrifter i Hordaland griper mulighetene som byr seg i havnæringene fremover. Forrige uke sparket jeg i gang min havturne i Bergen, og på Stord og Austevoll.

Tidligere var havet et sted man fisket, drev sjøfart og hentet opp olje fra havbunnen. I dag er det så mye mer. Fjellstrand Verft i Hordaland har kastet seg på teknologibølgen og bygger null-utslippsferjer til Fjord 1.

Mulighetene ligger i havet

Bedrifter over hele landet tar utgangspunkt i teknologi fra de tradisjonelle havnæringene, og bruker dette på helt nye måter. For eksempel ser vi at teknologi fra oljen brukes til å overvåke hjertepasienter, til å lade el-biler og til å bygge feltsykehus. Norge har dessuten utviklet verdens første hel-elektriske ferge. Vi har designet oppdrettsanlegg som er plassert lenger ut på havet enn noen gang tidligere, og som tåler all slags vær og vind. Og vi jobber med verdens første selvkjørende lasteskip.

Foto: Gerhard Flaaten

Havet dekker 70 prosent av jordas overflate. Likevel er 90 prosent fortsatt uoppdaget. Det er her mulighetene ligger for morgendagens næringsliv, og det er her mulighetene ligger for Norge. Da må vi ta noen grep, og det gjør vi nå. I 2018 år skal vi bruke 9,2 milliarder kroner på forskning og innovasjon i næringslivet. En del av denne potten er rettet nettopp mot havnæringene.

Havnæringene vil doble global verdiskapning

I statsbudsjettet satte vi av penger for å se på utviklingen av nye marine næringer. I tillegg ønsker regjeringen Norge internasjonalt som en havnasjon. Dette er bare noen av mange tiltak vi har satt i gang etter regjeringen la frem en egen havstrategi og havmelding i 2017.

OECD anslår at havnæringene vil skape 40 millioner arbeidsplasser og doble sitt bidrag til global verdiskapning innen 2030.

Forrige uke sendte jeg alle ansatte i departementet på besøk til bedrifter som jobber med havet. Selv startet jeg en turne der jeg ut over våren besøker spennende havbedrifter og dem som er eksperter på hav rundt om i landet. Jeg ønsker å møte bedrifter som Fjellstrand Verft. Ambisjonen er at vi skal bli best på hav, og her i Hordaland har dere allerede begynt. Jeg har stor tro på at havnæringenes andel av verdiskapingen kan bli enda høyere i årene fremover.

De som mener verden er gått tom for oppdagelser og eventyr, glemmer at det meste av havbunnen er uoppdaget. Festen er ikke over – det er flere eventyr igjen. Og de befinner seg på havet, i havet og under havet.