Linn Cecilie Moholt

er toppsjef og forretningsutvikler i Karsten Moholt AS. Hun er utdannet sivilingeniør.

Digitalisering har gått fra å bli nevnt 64 ganger i media i år 2000, til å bli nevnt 2799 ganger i 2017, ifølge Sysla.

Hvorfor er det slik?

Digitalisering defineres som bruk av digitale verktøy for å effektivisere prosesser eller endre forretningsmodeller for å øke verdiskapning. Disrupsjon defineres som innovasjon eller nyskapning som forstyrrer et eksisterende marked ved å gjøre en eksisterende forretningsmodell irrelevant og dermed sette etablerte bedrifter på sidelinjen.

Verken disrupsjon eller digitalisering er nytt for oss mennesker. Verdens første digitale computer er fra 1942, og kunstig intelligens fra 1956. Disrupsjoner har vi vært utsatt for siden tidenes morgen. Bilen var ikke en videreutvikling av hesten og kjerren. Teknologiutviklingen går stadig raskere. Billig datakraft har gjort datamaskiner og smarttelefoner til allemannseie, koblet stadig flere mennesker og ting sammen via internett, og gjort oss alle til produsenter av big data.

Billig dataprosessering og store mengder data frigjør potensialet i kunstig intelligens. Dette endrer alle spilleregler.

En slegge i hodet

Oljekrisen er et godt eksempel på en disrupsjon. Den traff Karsten Moholt AS på en måte som gjorde at vi satt igjen med følelsen av å få en slegge i hodet. Den teknologiske utviklingen knyttet til skiferolje- og skifergassproduksjon førte til en voldsom overproduksjon i markedet. På slutten av 2014 hadde råvareprisene falt med mer enn 70 prosent, sammenlignet med juni 2014. Dette førte til at en global oljebransje ble disruptert, og hurtig måtte gjennom en brutal omstilling for å overleve endringene.

Rammer etablerte bedrifter

Disrupsjon og ny teknologi har alltid kommet forbrukerne til gode. Men det kan ramme etablerte bedrifter hardt. Ny teknologi konkurrerer ut gammel teknologi, og bryter ned eksisterende forretningsmodeller.

Parallelt med reduserte inntekter på etablert business, må bedrifter som vil overleve, ta risiko og investere i ny kompetanse for å finne nye måter å tjene penger på. Kulturell og strukturell treghet i etablerte organisasjoner, kombinert med menneskers iboende mostand mot endring, gjør at dette veldig ofte tar for lang tid. Bedrifter kan gå konkurs som en følge av dette.  På den korte bane betyr det tap av arbeidsplasser, og det gjør digitalisering og disrupsjon til noe skremmende.

Konkurranse-barrierer forsvinner

Karsten Moholt AS er et 72 år gammelt selskap, med en forretningsmodell basert på å være en uavhengig serviceleverandør for roterende elektrisk utstyr.

Vi har historisk hatt konkurransebarrierer i form av dyre investeringer i avansert utstyr. Snart kan dette utstyret deles for en billig penge.  Våre analysetjenester i forbindelse med tilstandsovervåkning vil i fremtiden bli utført av ved hjelp av maskinlæring og kunstig intelligens.

Intelligente kulelager med integrerte sensorer og innebygget kunstig intelligens er under utvikling. Når disse er klar for markedet, vil roterende elektriske maskiner selv kunne melde ifra når de har lagerproblemer. Behovet for våre tjenester reduseres dermed ytterligere.

Når motorer blir tjeneste i skyen

Forretningsmodellen vår kommer til å bli borte som en kombinasjon av mange teknologiske nyvinninger. Den mest foruroligende trenden vi ser i horisonten er overgangen fra at motorer og generatorer selges som objekter til at de selges som tjenester i skyen.

Motorer utstyres med sensorer, kobles til skyen og driftes av produsenten ved hjelp av big data analytics til prediksjon.

Selskapene som er kundene våre i dag, vil i fremtiden trolig ikke eie motorene sine selv. Da har de heller ikke behov for våre tjenester. Når denne utviklingen har gått langt nok, vil vår 72 år gamle forretningsmodell være disruptert.  Vi trenger en ny modell før det.

3D-scanning

Alle bedrifter som overlever det digitale skiftet, har lykkes med å etablere digitale løsninger som en del av sin kjernevirksomhet.  Selv opprettet vi en liten agil prosjektorganisasjon høsten 2015, som utelukkende skulle arbeide med innovasjon og ny teknologi samtidig som de var helt fristilt fra daglig drift.

Resultatet av dette arbeidet er at vi i dag leverer tjenester innen 3D-scanning og 3D-printede komponenter, har kunstig intelligente verktøy for analyse av tilstandsdata og ny spennende sensorteknologi. Vi har også utviklet en plattform, skAIwatch, som et steg på veien til å levere en motor som en tjeneste i skyen.

Dette åpner for fantastiske muligheter fordi 99 prosent av alle verdens objekter i dag er uintelligente. I løpet av de neste årene skal 20 milliarder objekter kobles til det industrielle tingenes internett. Det betyr oppgradering med sensorer og oppkobling til en sky, noe Karsten Moholt kan utføre.

Bare fantasien som begrenser

Et reelt fremtidssenario er derfor produksjon av intelligente motorer og transformatorer ved hjelp av ny teknologi som 3D-printing, levert i et globalt marked som en tjeneste i skyen.

På helt lang sikt er det bare vår digitale fantasi som setter begrensinger.

Ny teknologi og digitalisering er løsningen, og ikke trusselen. Vi trenger økt produktivitetsvekst i samfunnet vårt. Ny teknologi fører ikke bare til at arbeidsplasser forsvinner. De skaper også nye. Fysiske roboter trenger utviklere og operatører, kognitive roboter trenger algoritmer og læring.

Det er derfor viktig at digitalisering og disrupsjon konkretiseres og avmystifiseres slik at mulighetene det bringer med seg blir synlige, fanget opp og utviklet.

Den største trusselen med ny teknologi er å ikke anvende den.