Da Facebook valgte å etablere sitt første datasenter utenfor USA i en liten kommune lengst nord i Sverige, handlet det ikke om nærhet til kaffebarer, shoppingstrøk eller store konsertarenaer. Det handlet om resultatene av at vi i regionen hadde gjennomført et langsiktig arbeid med tilrettelegging og satsing på kompetanse, utdanning, teknologi og digitalisering. Utgangspunktet vårt var et næringsliv som i for stor grad var knyttet til gruvedrift og tradisjonell industri. Vi er stolte av å ha posisjonert oss slik at verdens største teknologiselskaper ser til oss.

En ny bekreftelse på at vi har gjort mye riktig i regionen fikk vi for bare noen uker siden da det kinesiske selskapet Canaan Creatives valgte Boden i Norrbotten som lokasjon for sitt første datasenter utenfor Kina. Etableringen starter med et senter på 10 MW og planer for et trinn to er allerede lagt. Det er selskapets inntog i nye markeder med applikasjoner basert på blockchain-teknologi som gir grunnlaget for etableringen. Selskapet har store planer for ytterligere utvikling basert på teknologien.

Kom dere opp av oljeputen

Norge har gode forutsetninger for å lykkes med grønn omstilling. Som et av verdens mest digitaliserte land, er det enorme muligheter til å satse på de nye, grønne næringene. I tillegg har Norge enorm tilgang på ren energi, som er et viktig komparativt fortrinn når det kommer til grønn vekst og grønn omstilling. Både Facebook og Canaan var svært opptatt av tilgang til vannkraft.

Det er mange som burde være misunnelig på Norges naturgitte forutsetninger, koblet sammen med unik kompetanse på teknologi, digitalisering og energi. Sør- og Vestlandet i Norge er hardest rammet av oljenedturen. Det finnes imidlertid ingen andre områder i Europa som er bedre rustet til å snu motgang til medgang. Vi deler gjerne av vår kunnskap i denne sammenheng.

Suksessen i Luleå

Luleå og Norrbotten har vi hatt en strategi over flere år. Og vi har lyktes. Facebooks etablering har hatt enorme ringvirkninger. Vi har opplevd at flere store teknologibedrifter har etablert seg, at interessen for våre utdanningsinstitusjoner har økt kraftig, og at arbeidsplasser skapes i grønne, miljøvennlige næringer.

Vår strategi og satsing har ført til at vi har den største økonomiske veksten i Sverige. Det foreligger planer om å investere 200 milliarder svenske kroner i regionen, hvor over 65 milliarder er investeringer i fornybar energi. Vi har lyktes uten oljerikdommen. Tenk hva dere kan få til med det fundamentet oljerikdommen har gitt Norge.

Grønne arbeidsplasser

Det er stor enighet om at fremtiden skal bygges på grønne, lønnsomme arbeidsplasser og næringer. For Norge, som i Sverige, handler dette om å legge til rette for at næringslivet får rammevilkår som gjør det lønnsomt å investere i bærekraftige næringer. Det handler om å gå foran og tørre. Fremtiden er aldri formet basert på gårsdagens løsninger. Derfor er det viktig at Norge og Sverige står sammen og samarbeider om grønn utvikling og grønn vekst.

Sterkere sammen

Vi lever i et tøft konkurransedrevet globalt marked. Vi står rett og slett sterkere sammen i møte med grønn omstilling, dersom vi velger å lytte og lære av hverandre. Norge har unik kompetanse som i stor grad er drevet frem av en verdensledende petroleumssektor. I Sverige og Norrbotten har vi erfaring med internasjonale investorer, teknologikompetanse, digitalisering, fornybar energiutvikling og utnyttelse. Vi har komplementære ferdigheter – som Norges nye svenske landslagssjef i fotball ville sagt. Jeg er glad for at vi samarbeider om fotballfaglig kompetanse, men vi bør også samarbeide om å grønn vekst, og verdiskaping basert på behovet for miljøvennlige lønnsomme bedrifter og arbeidsplasser.

Fremtiden er her

Ingen kan forutse hvilken teknologi, hvilke løsninger, produkter og arbeidsplasser som vil være de mest lønnsomme i fremtiden. Det vi imidlertid vet er at teknologi, digitalisering, og en bærekraftig og miljøvennlig utvikling av naturressursene er avgjørende faktorer for å lykkes. Det handler om å finne de løsningene som gjør at våre barn og barnebarn ser tilbake med annerkjennelse på de valgene vi gjorde. Det handler om hvordan vi bruker teknologien og digitaliseringen til å omstille økonomien til fremtidens behov. Der har Norge og Sverige unike muligheter til å lykkes. I Norrbotten vil vi gjerne ta imot næringsliv, politikere, presse og andre interesserte for å fortelle om hva vi har fått til. Samtidig vil vi gjerne lære av Bergen, Hordaland og Norge.