Foto: Adrian Søgnen

Hvordan Bergen fikk sin første batterifabrikk

Når mange nok trekker i samme retning, er det til og med mulig å starte en batterifabrikk i Bergen.


  • Geir Bjørkeli
  • administrerende direktør i Corvus Energy og Jan Ellevset
  • Equinor Technology Ventures
  • tidligere styreleder i Corvus Energy
Publisert

For ti år siden ble selskapet Corvus Energy etablert i Vancouver i Canada. Torsdag åpner selskapet sin første batterifabrikk. I Bergen. Hvordan skjedde dette?

Historien til batterifabrikken på Midttun i Bergen, er en historie om hva som kan skje når myndigheter, etablert næringsliv og oppstartsselskaper trekker i samme retning.

Norske myndigheter har i mange år gjennomført tiltak for å redusere utslippene av CO2 og NOX. Både avgifter og forbud brukes for å få dette til, men også incentivordninger. Samtidig har myndighetene våget å ta i bruk nye teknologier som reduserer utslipp, blant annet på bilferger langs kysten.

Hvor stor effekt har batteribruken på klimautslippene? Og hvordan påvirker satsingen på batteri de forskjellige segmentene i den maritime industrien?

Hør episoden av Det vi lever av:

Equinor har mange offshorefartøy i operasjon, blant annet forsyningsskip og ankerhåndteringsfartøy. Også Equinor ønsker å redusere dieselforbruket, og dermed utslipp av CO2 og NOX. Økt energieffektivitet bidrar til å redusere CO2-utslipp og øke lønnsomheten i henhold til Equinors strategi om å drive alltid sikkert, med høy lønnsomhet og med lave CO2-utslipp.

Les også: Med berre to mann på golvet skal denne fabrikken laga batteri for fleire hundre millionar kroner i året

Equinor har en lang tradisjon for å bruke teknologi for å øke effektiviteten og redusere utslipp. Equinor har i sine kontrakter med rederiene stilt krav om reduksjon av utslippene. Det har bidratt til at det norske markedet for utslippsreduserende løsninger innenfor maritim sektor, er blitt det største og ledende markedet i verden. Equinor har nå 13 fartøyer på kontrakt som bruker batteriløsninger fra Corvus for å redusere utslippene av CO2 og NOX. Flere fartøyer vil få batteriløsninger i fremtiden.

Forstår kundenes behov

Et marked oppstår når de som har behov for en tjeneste, møter dem som kan tilby en slik tjeneste. Det er ikke gitt at god batteriteknologi hos et oppstartsselskap i Vancouver skal kunne dekke behovene som Norge har for å redusere sine utslipp. Utviklingskostnadene fra å starte på null til man kan tilby et produkt på et annet kontinent, er store. Og det skal mye til at de som har god kunnskap om batteriteknologi, er de samme som forstår kundenes behov best.

Mange store selskaper har egne investeringsselskap som kan investere i oppstartsselskaper. Dette bidrar til at teknologi som de store selskapene har nytte av, blir modnet frem. De store selskapene kan bidra både med kapital og markedskompetanse. Corvus Energy har lykkes med å få inn investeringsselskap fra flere store industribedrifter. Equinor og Hydro fra Norge, samt BW Group og nå nylig Shell fra Nederland er store eiere i Corvus.

Les mer: Shell kjøper seg inn i Corvus

Equinor Technology Ventures hadde i en periode styreleder-vervet. Det var i denne perioden at Corvus Energy flyttet hovedkontoret fra Vancouver til Bergen – fordi det var viktig å være nærmere det viktigste markedet. Flyttingen skjedde i løpet av 2018. Da Equinor Technology Ventures kjøpte seg inn i Corvus, var det cirka 40 ansatte i Canada og én selger i Norge. I dag er det cirka 110 ansatte i Canada og 60 i Norge, hvorav 50 i Bergen og 10 i Porsgrunn.

Ren energi

Med hovedkontor i Bergen og 90 prosent av markedet i Europa, var veien til å opprette sin første batterifabrikk i Bergen, langt kortere. Det å lage batterier, krever mye energi. I Norge er denne energien både rimelig og ren. I tillegg er vi som samfunn langt fremme innenfor robotteknologi. Ved å automatisere klarer vi å skape konkurransedyktig industri i Norge fremfor å produsere i lavkostland. Og vi skaper arbeidsplasser. Selve produksjonen drives med bare to ansatte – i tillegg til robotene, men fabrikken i sin helhet skaper mange nye arbeidsplasser lokalt – både internt i Corvus Energy og i andre bedrifter.

Vi synes det er spennende å få lov til å skape nye arbeidsplasser i Norge. Og med veksten selskapet opplever i disse dager, regner vi med at Corvus Energy vil skape flere arbeidsplasser både i Norge og andre deler av verden i fremtiden.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail