– Utfordringene knyttet til tid og kostnader gjelder ulike gjenstående deler av prosjektet som blir bygget både i Europa og Asia. Hovedårsaken til at plattform-modulene har tatt lenger tid enn planlagt, var forsinkelser i detaljprosjekteringen som har gitt følgekonsekvenser for byggeaktiviteten, sier pressekontakt Leif-Harald Halvorsen i Total til Aftenbladet.

Han legger til at selskapet selvsagt skulle vært uten forsinkelsene, men er nå glad for leveringene er i rute for oppstart i april, mai eller juni 2018.

Fakta
  • Martin Linge-feltet ble først oppdaget i 1975, men kompleksiteten gjorde at det tok over 40 år før det kommer i produksjon.
  • Feltet anslås å inneholde om lag 255 millioner fat oljeekvivalenter utvinnbar olje og gass.

Over 38 milliarder

Da utbyggingsplanen ble levert i 2012, var planlagt oppstart i slutten av 2016. I 2012 var kostnadene på prosjektet 28,2 milliarder kroner. Siste oppdatering tilsier totalkostnader på 38,6 milliarder kroner, en oppgang på vel 38 prosent. Dette er etter at valutaeffekt er tatt med.

Til tross for forsinkelser og kostnadsoverskridelser, mener Halvorsen det er for tidlig å konkludere om hva selskapet ville gjort annerledes.

– For oss er det nå viktig å sluttføre prosjektet og sette det i drift på en god måte. Det vil nok være læring å trekke ut av prosjektet i ettertid, men det er for tidlig å si hva som kunne vært håndtert på en annen måte, sier Halvorsen.

Mye arbeid i sommer

I sommer er plattformmodulene klar til innløfting på understellet i Nordsjøen. Deretter fortsetter arbeidet med oppkobling og driftsforberedelser . Konsortiet Technip/Samsung Heavy Industries har kontrakten for arbeidet, med Rosenberg WorleyParsons som underleverandør.

Boligmodulen kommer også på plass i sommervinduet og leveres fra underleverandøren Apply. Den er bygd i Emtunga utenfor Gøteborg. Den tidligere oljetankeren «Hanne Knutsen» er under ombygging til FSO, en fast forankret enhet for oljelagring, i Gdansk i Polen. Den er i rute til produksjonsstart.

Med Martin Linge på plass er Total tilbake igjen som plattformoperatør på norsk sokkel.

Dagens Total er en samling av de tidligere selskapene Total, Fina og Elf Aquitaine Norge AS. Sistnevnte selskap var operatør på Frigg-feltet hvor produksjonen ble nedstengt i 2004. Andre feltutbygginger var blant annet Heimdal og Frøy.

Les hele artikkelen på Aftenbladet.no.