I mars i fjor lanserte regjeringen ordningen som skulle bidra til å fornye nærskipsflåten.

De ville bruke 40 millioner på rederier som sender sine gamle travere til hugging og bygger nye.

Bakgrunnen var at de mente den tradisjonelle kystflåten, som transporterer gods langs norskekysten, er gammel og forurenser mye.

– Ville ikke bygge nytt

To måneder etter skrev Sysla Maritim at kun to av ti skip som det var søkt om støtte til, lå an til å få søknaden innvilget.

Begrunnelsen var todelt: For det første var det mange som søkte om støtte som bare vil skrape og ikke bygge nytt.

Den andre grunnen til at de falt utenfor, var at fartøyene som rederiene ville kondemnere var for små.

Fakta

Kondemneringsordningen

  • Kondemneringstilskudd til skip i nærskipsfart skal bidra til at eldre skip i norske farvann skrapes, og erstattes med ny og bærekraftig kapasitet.
  • Målgruppen er primært rederier med norskregistrerte skip som har hatt vesentlig virksomhet i norske farvann det siste året. Søkere må være registrert i norsk foretaksregister.
  • Regjeringen etablerte i mars 2016 en kondemneringsordning på 12 millioner kroner og styrket tapsfondet til Innovasjonslåneordningen i Innovasjon Norge med 28 mill. kroner, slik at det kan tas høyere risiko enn tidligere for kontrahering av nybygg til nærskipsfartsflåten. Dette tilsvarer en styrking i lånerammen til Innovasjonslåneordningen med 100 mill. kroner.
  • Det er omtrent 1000 fartøy i nærskipsflåten i dag. Av disse inngår 500 i frakteflåten, 350 er ferger, mens 160 er andre skip.
  • Nærskipsflåten står 39 prosent av Norges totale utslipp fra skipsfart.
  • Nærskipsflåten har mange gamle skip. 52 av totalt 80 skip er mer enn 30 år gamle.
  • Propel AS utarbeidet en rapport på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet i 2015 som viser at økt vraking av skip har et potensial for miljøforbedring av flåten.

Kilder: Innovasjon Norge / Regjeringen

Men ikke engang disse to kom gjennom.

Ett år senere er det klart at ikke én eneste søknad er blitt innvilget siden ordningen ble innført, på tross av at regjeringen bevilget 40 millioner kroner også i inneværende år.

– Ingen prosjekter har fått tilsagn hittil, skriver statssekretær Dilek Ayhan (H) i en e-post til Sysla Maritim via kommunikasjonsavdelingen til Nærings- og fiskeridepartementet.

 – Rimelig bakvendt

I budsjettavtalen om revidert statsbudsjett, foreslår Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre å halvere bevillingen i ordningen til 20 millioner kroner.

– Dette er et steg tilbake for grønn skipsfart. For andre gang velger regjeringspartiene, KrF og Venstre å strupe vrakpantordningen i en budsjettforhandling. Det er skuffende, og i strid med de signalene som partiene tidligere har gitt om at de ønsker å støtte den grønne omstillingen i skipsfarten, skriver direktør for næringspolitikk i Norges Rederiforbund, Amund Drønen Ringdal i en pressemelding.

Han mener ikke har fungert etter hensikten, da den ble utformet slik at ingen skip til nå har vært kvalifisert til den.

Rederiforbundet mener videre at næringens innspill om justeringer i ordningen for å gjøre den mer treffsikker har ikke blitt tatt til følge.

– I stedet for å tappe ordningen for penger, burde partiene arbeidet for å gjøre ordningen relevant for rederiene. Det virker rimelig bakvendt først å lage en ordning som ingen kan bruke, for så å strupe den litt etter litt med argument om at ingen bruker den, sier Ringdal.

Vurderer å endre kriteriene

Også opposisjonen reagerer.

Maritim politisk talskvinne i Arbeiderpartiet, Else.May Botten, skriver i en e-post at hun oppfatter det som at regjeringen nå vraker sin egen vrakpantordning.

– Næringen har over lengre tid bedt om å få en ordning på plass for å få fortgang i kondemnering av gamle båter. Det er helt utrolig at regjeringen velger å vrake hele ordningen, framfor å justere ordningen slik at den treffer. Dagens ordning har bare finansiert nybygg, men den burde også hatt en innretning som hadde inkludert annenhåndskjøp av moderne skip, sier Botten.

Det kan hende hun blir hørt.

– Regjeringen vurderer endringer av kriteriene for ordningene, skriver statssekretær Ayhan.

Foreløpig dato for behandling av revidert nasjonalbudsjett i Stortinget er 21.06.2017.