– Vi ønsker å ha dialog med Norled, Fjord 1 og Boreal i det videre arbeidet med utviklingen. Alle tre er solide aktører når det gjelder utviklingsløpet og driften av ferjesambandet framover, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen i en pressemelding.

I februar startet jakten på noen som vil bygge en hydrogenferge.

Utviklingsferjen skal i 10 år inngå i driften av sambandet Hjelmeland-Nesvik-Skipavik på riksvei 13 i Rogaland med hydrogen-elektrisk drift, og alle de tre fergerederiene er interessert i vinne oppdraget.

Med kravene i kontrakten skal CO2-utslippene fra sambandet reduseres med over 4.000 tonn/år i forhold til i dag. Ved bruk av hydrogen blir utslippet fra ferjen bare vann, og man unngår CO2-utslipp og lokal forurensing som diesel-motorer står for.

Verdens første

– Ambisjonen for prosjektet er å skyve nullutslippsteknologi et langt skritt videre. Det vil kreve et stort utviklingsarbeid for å bunkre og drifte et fartøy med hydrogen. Overføringsverdi til andre deler av sjøfarten er stor, sier vegdirektøren.

I dag er det ingen sammenlignbare hydrogendrevne fartøy i drift.

Det er et krav at den hydrogendrevne ferjen også skal kunne drives helelektrisk med lading fra kai, slik at rutetilbudet opprettholdes om det oppstår problem med hydrogendriften.

For tre år siden Norled-fergen MF Folgefonn bygget om fra et dieselelektrisk fartøy til en hybrid som kan lades. Fra september kunne rederiet både lade og fortøye fergen trådløst.

Samarbeid

Målet med prosjektet er å inngå kontrakt med et rederi som sammen med leverandørindustrien ønsker å bidra til utvikling av hydrogenbasert nullutslippsteknologi.

Fiskerstrand Verft på Sunnmøre er allerede i gang med å bygge om en ferge til hydrogendrift.

Det var en tilsvarende utviklingskontrakt som førte til el-fergen Ampere.

– Prosjektet gir Norge og Sør-Vestlandet unike muligheter. Vi er allerede verdens ledende på miljøvennlig maritim industri. Aktørene i dette prosjektet bør ha et godt utgangspunkt når de neste hydrogenprosjektene blir lansert rundt om i verden. Det er stor internasjonal interesse for prosjektet som vil knytte sammen mye av det siste innen innovativ klimavennlig fremtidsrettet teknologi, sier Gustavsen.