Per Sæviks selskap Havliafjord ønsker nå legge ut 49 prosent av aksjene på Oslo Børs, ifølge Nett.no (krever abo).

Selskapet håper en børsnotering skal kunne gi 1,7 milliarder friske kroner til selskapet, som skal brukes til å kjøpe deleier Sogn og Fjordane fylkeskommune helt ut av rederiet.

– Det har pågått en vurdering en liten periode, og den vurderingen pågår fremdeles. Det kjenner jeg til, sier administrerende direktør i Fjord1 Dagfinn Neteland til NRK.

– Men det er viktig å presisere at det ikke er tatt en avgjørelse om å ta Fjord1 til børsnotering. Det ligger på styrerommet, og styret har ikke hatt saken oppe til vurdering, presiserer han.

Sogn og Fjordane fylkeskommune solgte i fjor 26 prosent av aksjene i Fjord1 til Havila som da ble sittende med 67 prosent av aksjene i selskapet.