Det varsler regjeringen i forslag til revidert nasjonalbudsjett torsdag.

Regjeringen foreslår å gi 100 millioner kroner av veksten i de frie inntektene i 2018 særskilt til båt- og ferjefylkene. Dette vil bidra til å styrke transporttilbudet og legge til rette for investeringer i miljøvennlig teknologi, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

Regjeringen foreslå videre en ny finansieringsmodell for båter og ferjer.

– Dagens system er ikke rettferdig, siden fylkene får like mye penger per ferjesamband uavhengig av om det er kort eller lang distanse, eller få eller mange passasjerer. Vi foreslår nå en modell som vi mener fanger opp de ulike forholdene som påvirker fylkenes utgifter til ferjer. Vi tar blant annet hensyn til strekningslengde, trafikkmengde og antall skolereiser med ferjer, sier Sanner.