Forrige fredag var oppdrettselskapenes siste frist for å søke om utviklingstillatelse til sin innovative oppdrettsløsning som kan få bukt med næringens problem med lus og rømming.

Totalt må Fiskeridirektoratet behandle 76 søknader på ulike konsept.

Floating Fish Farming Unit søker ti konsesjoner.

Selskapet er et samarbeid mellom Emilsen Fisk og Green Energy Fish Farming.

– Vi har valgt å benytte skip som produksjonsenhet for oppdrett og foredling av laks. Konseptet er basert på gjenbruk av eksisterende skip, som allerede er konstruert for å tåle de naturkrefter som finnes på havet, skriver selskapet i en pressemelding.

Enheten skal kunne oppankres i ytre kystsone, på eksponerte lokasjoner, men kan også legges i fjordsystemer som ikke tåler stor biologisk belasting da dette er en lukket enhet uten utslipp.

– I dette konseptet har vi satt fokus på fiskevelferd og fiskehelse samt kriterier som ligger i Fiskeridirektoratets krav til innovasjon med tanke på arealutnyttelse og miljø, sier Roy Emilsen, daglig leder i Emilsen Fisk.

– På områder som rømningsfare, sedimenthåndtering, lusepåslag, sykdom og energi-balanse settes en høy standard for å møte fremtidens forventninger til bærekraftig havbruk basert på årelang erfaring fra både fiskeoppdrett, shipping og offshore.

I utarbeidelsen av konseptet har Enwa Water Technology  bidratt med tekniske løsninger for filtrering av inn- og utvann,  Christian Michelsen Research og partnere har gjennomført beregninger av energibehov, oksygenering og vannbehov, mens Techn. Olav Olsen har stått for beregninger og analyser i forbindelse med stabilitet, skrogstyrke og forankring samt utforming av merder. iSurvey har bidratt med beskrivelser av den praktiske utnyttelsen av værdata og miljødata for å kunne optimalisere og opprettholde fiskevelferd, effektiv og sikker drift av fiskeproduksjonsenheten.