Men løsningene blir ikke å finne i app-store.

– Dette er i utgangspunktet forretningsforhold vi holder for oss selv. Det er et tøft marked, så vi ser på alle aspekt som gir oss et fortrinn, sier Per Christian Jæger, leder for markedsanalyse i kjemikalietankrederiet.

Etter flere beintøffe år i kjemikalietankmarkedet har rederiet snudd hver stein for å spare utgifter. I fjor sparket Odfjell i gang prosjekt «Moneyball» for å finne andre måter å få pengene til å rulle inn.

Rederiet utforsker bruk av digitale verktøy og har utviklet egne digitale løsninger som endrer den operasjonelle driften.

Per Christian Jæger. Foto: Chris Ronald Hermansen

Egen innovasjonsgruppe

I Odfjell er fokuset nå hvordan teknologien skal utnyttes.

– Vi har en dedikert tverrfaglig gruppe som ser på innovasjon og digitalisering, og ikke minst hvordan vi kan dra nytte av data.

Fire stykker jobber på heltid med digitalisering i rederiet.

– Innovasjonsgruppa ser hvordan vi kan benytte teknologi i driften. Det betyr også implementering av ideer inn i et digitalt format.

Nye initiativ rangeres etter lønnsomhet og strategisk viktighet for å velge ut hvilke som skal tas i bruk. 

Jæger påpeker at utviklerne opp gjennom årene har utviklet en god forståelse for shipping og selve forretningen. Han tror ikke oppgaven kunne vært satt ut.

– Det er viktig at de som arbeider med digitaliseringsprosessen har god kjennskap til selskapets underliggende drift.

Et grep som er tatt er kontinuerlig overvåking av sanntidsinformasjon fra alle anløp til hele flåten i alle havner.

– Det er en utfordring å sikre tilstrekkelig datakvalitet. I tillegg har vi gitt meglere og alle enheter tilgang til alle våre data, slik at disse kan brukes aktivt i forretningsøyemed.

Bruke data til å kutte kø

I snitt bruker kjemikalietankerne 45 prosent av tiden i havn. Rederiet ville ha bukt med at skip venter i dagesvis og at det havner i stadig kø i overbelastede havner.

Odfjell vil kutte køtid, bedre flåteutnyttelsen og øke inntjening.

Etter rederiet samlet og analyserte informasjonen fra 22.000 historiske havneanløp har rederiet kuttet køtid betydelig.

– Erfaringene så langt er svært positive. Vi har gjort tiltak basert på resultatene av dataanalyser, og dette har resultert i langt mer effektiv logistikk rundt skipenes havneanløp.

I samarbeid med terminalene og kundene planlegges rutene nå bedre ved å bruke data.

Operasjonene optimaliseres ytterligere gjennom analysering av store datasett i avanserte modeller. Med et enkelt tastetrykk kan sorteringen av de store informasjonsmengdene si hvordan hvert skip yter i forhold til gjennomsnittet på alle tenkelige variabler.

– Nå kan vi spore data og det gir en stor verdi for Odfjell.

Mens mange rederier avventer for å se hvilke muligheter som dukker opp, uten å kaste seg inn med penger og ressurser i et teknologisk utviklingsløp, har Odfjell valgt en annen tilnærming.

– Vi skal være i førersetet, sier Jæger.