Dagens nyhetsbrev

Vard har utkonkurrert Kleven og Westcon Yards i finalekampen om å få bygge tre nye kystvaktskip, skriver Nett.no.

I november i fjor ble det klart at seks verft var prekvalifisert for å bygge fartøyene. I april var tre av seks verft ute av konkurransen.

Med torsdagens offentliggjøring av statsbudsjettet for 2018 annonserte Finansdepartementet at de har valgt å forhandle videre med Vard Langsten,

Det første skipet skal leveres i 2022. Stortinget skal godkjenne kontrakten neste år.

I samme statsbudsjett er det også foreslått en ny låne- og garantiordning for kjøp av skip fra norske verft når disse skipene skal brukes i Norge. Regjeringen foreslår en garantiramme på ti milliarder kroner i 2018.

Det foreslås også å gi over 2 milliarder i tilskudd til sysselsetting av sjøfolk i 2018, mens det til tilskuddsordningen for godsoverføring fra vei til sjø blir foreslått å bevilge 75,2 millioner kroner.

Regjeringen vil bevilge 83,5 millioner kroner til Redningsselskapet, men Redningsselskapet er ikke fornøyd. I en pressemelding skriver de at forslaget fører til at Redningsselskapet må innstille etableringen av en ny havgående redningsskøyte i Finnmark. I tillegg foreslås det å fjerne dagens krav om 15 meters båtlengde for å få fritak for merverdiavgift for bergings- og redningsfartøy.

Det settes av 400 millioner kroner til navigasjonsinfrastruktur (fyr, merker og andre navigasjonshjelpemidler) og 85 millioner kroner til et nytt multifunksjonsfartøy som vil bidra til et mer effektivt vedlikehold.

Få også med deg

  • I sommer trakk Maersk Connector kabler helt opp på land for et vindparkprosjekt på Storbritannias vestkyst. Se hvordan det så ut.
  • Det store teknologiskiftet vi har sett på fergesiden gir gode muligheter for å få til tilsvarende utvikling for andre deler av maritim sektor, mener forfatterne bak denne kommentaren.
  • TTS Group ASA har sikret seg nye utstyrskontrakter til skip som er under bygging.
  • Konkurransemyndighetene i Singapore kan stikke kjepper i hjulene for Wilh.Wilhelmsens storhandel i USA av det amerikanske selskapet Drew Marine, skriver Finansavisen.
  • Fire japanske selskaper, hvorav Knutsens samarbeidspartner NYK, har etablert et teknologiutviklingsprosjekt for storskala transport av hydrogen på skip, skriver Maritimt Forum.

Får 11 millioner til å bruke råskinnet på tokt

Havforskningsinstituttet får en egen pott til å seile til Antarktis med polarfartøyet Kronprins Haakon.

Det er satt av 11 millioner til krilltoktet i statsbudsjettet. Hver dag er 500 i sving på det italienske verftet Fincantieri for å ferdigstille det nye forskningsfartøyet.

Kronprins Haakon kan gjøre alt fra å skyte seismikk til å tygge is, og er bygd for å operere i polare strøk.

Snart forlater skipet verftet.

I tett samarbeid med Polarinstituttet og Universitetet i Tromsø, skal Havforskningsinstituttet på tokt i Antarktis med polarskipet som har blitt omtalt som et råskinn.

– Vi setter kursen sørover senhøstes 2018 – dermed gjennomføres toktet allerede den første antarktiske sommersesongen det nye skipet er tilgjengelig. «Kronprins Haakon» kan bryte seg gjennom tykk is, og har også utstyr til å undersøke hva som skjer under isen. Det åpner helt nye muligheter for oss i de krevende farvannene i Sørishavet, sier forskningsdirektør Geir Huse på Havforskningsinstituttet i en pressemelding.