Det bekrefter saksordfører Tom-Christer Nilsen (H) til Sysla.

Etter en lang og betent strid ble beslutningen tatt i februar i år: Regjeringen lar Color Line flagge Kiel-fergene til NIS.

Men forskriftsendringen lar vente på seg.

Utsatt til 22. mai

22. mars i år fremmet Arbeiderpartiet et såkalt dokument 8-forslag i Stortinget hvor de ber regjeringen vente med å innføre forskriften, og først utrede hvilke konsekvenser den får for nabolandene våre.

Egentlig skulle Næringskomiteen legge frem sin innstilling etter å ha behandlet saken 15. mai, samme dag som revidert statsbudsjett for 2018 presenteres.

Nå er fristen utsatt til 22. mai, etter forslag fra lederen i komiteen, Geir Pollestad (Sp).

Les også: Ministeren vil ikke ta stilling til om det er greit at Color Line flagger ut

– Begrunnelsen gikk på at det var en del møtevirksomhet med aktuelle interessenter i saken, som foregikk blant noen av partiene. Da pleier vi å være fleksible, sier Nilsen, som altså er saksordfører i behandlingen av saken.

Frp vurderer å bytte side

Det har vært sterkt engasjement i saken blant flere partier på Stortinget.

Frp, som i utgangspunktet stilte seg bak innføringen av forskriften, vurderer å endre standpunkt.

Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi sier til Klassekampen at partiet ikke nødvendigvis er bundet av budsjettavtalen i saken om nye skipsregisterregler.

– Det stemmer at vi var med på å tilrettelegge for denne endringen i budsjettavtalen, men budsjettkonsekvensene avhenger av når Color Line eventuelt vil kunne gjennomføre utflaggingen om de får mulighet til det, sier Limi til avisen.

Limi forklarer at en forutsetning for avtalen var at utflaggingen ville ha budsjettvirkning allerede i 2018. Det gjelder ikke nødvendigvis lenger, mener han.

– Det får stå for hans regning. Vi legger til grunn at budsjettsamarbeidet gjelder, sier saksordfører Nilsen (H).

– Har fortsatt ikke konkludert

Næringspolitisk talsmann Morten Ørsal Johansen i Frp har uttalt at han er bekymret for situasjonen til de norske sjøfolkene. Han går mot sin egen regjering og støtter Arbeiderpartiets forslag.

Hva resten av partiet vil falle ned på i saken, tør han imidlertid ikke forskuttere.

– Jeg er optimistisk, men jeg tør ikke love noe. Det er flertallet i gruppa som avgjør dette, og det er høy fallhøyde for meg dersom jeg lover noe og det går til helvete, sa han til de tillitsvalgte i Color Line ifølge Klassekampen 11. april.

På Frp’s landsmøte i helgen vedtok partiet følgende uttalelse: «(…) Fremskrittspartiet mener at det er uheldig dersom konsekvensene av en regelendring medfører at norske sjøfolk settes på land.(…)».

Neste uke tar trolig Frps stortingsgruppe stilling til spørsmålet.

– Vi har fortsatt ikke konkludert i saken, sier Johansen til Sysla i dag.

– Ikke sammenheng med revidert statsbudsjett

Saksordfører Nilsen sier fremleggingen av revidert statsbudsjett ikke har vært blant argumentene for å utsette behandlingen av Arbeiderpartiets forslag i komiteen.

– Jeg har ikke hørt noen slik begrunnelse.

Dersom det blir flertall i Stortinget for Arbeiderpartiets forslag, vil det innebære at innføringen av forskriften som lar Color Line flagge Kiel-fergene til Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) utsettes mens en utreder konsekvensene den får for fergetrafikken i Norden.

Behandling i Stortinget er forventet å finne sted 28. mai.