I 2015 sa generalinspektøren for Sjøforsvaret, kontreadmiral Lars Saunes, at besetningene skulle bygges opp for fregatter, ubåter og MTP-våpen i det norske forsvaret.

– Å være klar til konflikt er vår nye normalsituasjon. Vi skal kunne slåss mot en statlig aktør, en som er likeverdig. Vi skal ikke bare drive med piratjakt og maritime sikkerhetsoperasjoner, slik vi har gjort i en periode, sa Saunes til Aftenposten.

Ifølge sin egen årsrapport for 2016, har de fått opp antallet seilingstimer.

“Sjøforsvaret oppbemannet fregatt nr. 4 og korvett nr. 5 i løpet av året og fikk totalt sett øvd noe mer enn planlagt med disse fartøyklassene. De andre fartøyklassene har øvet og trent omtrent som planlagt”, skriver de i årsrapporten.

Færre patruljedøgn med kystvakt

Ser en vekk fra kystvakten, hadde Sjøforsvarets fregatter, minefartøy, Skjold-klasse, ubåter og øvrige fartøy 33.480 seilingstimer i fjor. Det er 4000 flere enn året før.

Skjermdump: Årsrapporten

Ubåtene har økt seilingstiden mest.

Kystvakten hadde et lite fall i antallet patruljedøgn, fra 3974 i 2015 til 3648 i fjor.

“Sjøforsvaret har opprettholdt antall seilingsdøgn. Oppbemanning av den fjerde fregatten og femte korvetten har bidratt til noe økte leveranser for disse fartøygruppene. Kystvakten har i all hovedsak seilt etter planen, og den er en betydelig støtte til det sivile samfunn. Samlet sett har Forsvarets evne til å bidra til samfunnssikkerhet vært uendret gjennom hele året og blir vurdert som svært god”, skriver Forsvaret i årsrapporten for 2016.

16 år forsinket

I rapporten skriver Forsvaret også at antallet helikoptertimer i operativ kystvakttjeneste har vært lik null i 2015 og 2016.

Skjermdump: Årsrapporten

Grunnen til det er vesentlige forsinkelser i anskaffelsen av NH90, det nye maritime helikopteret som skal erstatte Lynx-helikoptrene.

Les også: Sjøforsvaret kutter 30 prosent i staben på land og flytter folkene over på sjø

De ble bestilt for 16 år siden, men er fortsatt ikke operative. Ifølge NRK tåler de ikke å stå på dekk på kystvaktskipene i dårlig vær.

Leveransen av nytt logistikkfartøy for Sjøforsvaret er også forsinket, og blir levert i løpet av 2017.

Skjermdump: Årsrapporten