Golden Ocean er den eneste aksjen begge superforvalterne Peter Hermanrud og Øyvind Fjell legger i kurven når de skal konkurrere mot Oslo Børs sin hovedindeks – og hverandre – i løpet av 2018, skriver Aftenbladet.

Denne uhøytidelige aksjekonkurransen arrangeres årlig av Næringsforeningen i Stavanger. Fredag fikk over 200 tilhørere i Atlantic Hall høre hvilke aksjer de to tror aller mest på – og hvorfor.

Ringrev mot debutant

Peter Hermanrud i SpareBank 1 Markets er ringreven, mens Øyvind Fjell er novisen. Nå snakker vi vel og merke bare om deres erfaring innen Aksjeduellen til Næringsforeningen.

For Øyvind Fjell er slett ingen nybegynner. Før han kom til Skagen i fjor, skaffet han gjennom ni år meravkastning til andelseierne i Delphi Nordic, og han omtales som en stjerneforvalter.

Det blir ikke lett å bryne seg mot Hermanrud. Hermanrud vant både i 2015 og 2016, og også flere år tidligere.

Disse er best

Me nå til det viktigste. Dette tror de to blir de beste aksjeinvesteringene på Oslo Børs i 2018:

Hermanrud:

  • Golden Ocean Group
  • Subsea 7
  • Borr Drilling
  • Yara

Fjell:

  • Golden Ocean Group
  • Norsk Hydro
  • Wilh. Wilhelmsen
  • Bonheur
  • Flex LNG

Bulk

John Fredriksen-selskapet Golden Ocean Group er Bermuda-registrert og hadde en oppgang på børsen på hele 75 prosent det siste året. Bare den siste uken er økningen 7,88 prosent. Likevel har begge forvalterne altså tro på fortsatt stigning gjennom 2018. Årsaken er den gode gamle regelen om tilbud og etterspørsel. Verdens bulkskip skal i år frakte fem prosent mer varer enn i fjor. Men antall skip øker ikke. Dermed må varene fraktes raskere. Det koster mer for kundene, rederiene tjener mer, aksjekursen går opp.

Øyvind Fjell har også svært god tro på Wilh. Wilhelmsen. Selskapet, som er verdensledende innen transport av biler og annet rullende materiell, vil få et meget godt år. Hans analyse tyder på at aksjen (opp nesten 25 prosent siste år) fortsatt er billig. Han synes også aksjen til Bonheur, Fred. Olsen-selskapet som nå satser så sterkt på fornybar energi, selges til en «latterlig høy rabatt». Han tror det er mulig Olsen-familien skiller ut fornybar-delen og setter den på børs.

Årsaken til at Flex LNG, et selskap som frakter naturgass med skip, er med på listen, er den sterke etterspørselen etter naturgass kombinert med mangelen på slike skip.

Øyvind Fjell. Foto: Jon Ingemundsen

Et godt aksjeår

Både Fjell og Hermanrud har generell sterk tro på Oslo Børs i 2018, selv om hovedindeks steg med 19,1 prosent i 2017. En viktig årsak er det lave rentenivået globalt – noe som ikke frister investorer til å flytte pengene fra børs.

Ifølge Hermanrud er gjødsel, rigg, LPG/kontainer, seismikk og olje helt i starten på oppgangen i en tradisjonell 5 til 7 års børs-syklus. Bulk har kommet litt lenger opp, men er fortsatt i kraftig vekst.