Et hvert skip skal ha navn merket forut og akter på skipet. Det kan være flere skip med samme navn. Hva ligger bak navnevalget, når rederiene får nye skip i flåten?

– Det er mange som tror at Bow-tradisjonen vår henspeiler på det engelske ordet for baug, men historien er en helt annen, forteller Harald Fotland i Odfjell SE.

Dagens kjemikalietankrederi ble etablert av brødrene Abraham og Fredrik Odfjell i 1915.

Flåten som i dag består av rundt 40 eide kjemikalietankere og ytterligere 40 innleide skip, startet med tørrlastskip. Rett før siste verdenskrig begynte rederiet en forsiktig satsing på små tankskip.

70 år lang tradisjon

– Navnetradisjonen går tilbake til 1946 da vi skulle gjennoppbygge flåten etter 2. verdenskrig.

Da krigen startet besto flåten av syv skip, pluss to små tankskip under bygging. Etterhvert ble fem skip kontrollert av okkupasjonsmakten, mens de øvrige fire ble innlemmet i Nortraship-flåten, kontrollert av den norske eksilregjeringen i London.

Under krigen gikk tre skip tapt. 41 besetningsmedlemmer mistet livet.

– Etter krigen innledet vi et godt samarbeid med det amerikanske selskapet International Freight Cooperation. Det var rett og slett til ære for selskapets to direktører Bowers og Hill at rederiets første nye skip fikk navnet Bowhill. Og det startet navnetradisjonen.

Bow som førstenavn

Med to handelsskip bygget opp med støtte fra det amerikanske etterkrigsprogrammet kom Odfjell seg inn i linjefarten mellom USA og Sør-Amerika.

– Samarbeidet ble etterhvert avsluttet, men å bruke prefikset ”Bow” ble sett på som en god idé. Tradisjonen fortsatte frem mot 1960 før den langsomt døde ut. Ni år senere ble imidlertid navnetradisjonen tatt opp igjen, forteller Fotland.

Det er også blitt tradisjon at skipsseriene får navn som har en sammenheng. Det er blitt gjenbruk av navn. Og ingen er så langt svartelistet.

Tradisjonen fra tørrlast-tiden med å bruke navn på treslag holdes også fremdeles i hevd. Denne finner man igjen i skipene Bow Elm og Bow Lind.

– Det som også ofte går igjen for en spesiell klasse er at de har samme forbokstav på skipsnavnene.

Mellom 2004 og 2007 fikk rederiet bygget flere søsterskip i Polen. Alle i “Polen-klassen” begynner på S etter prefikset, slik som Bow Saga og Bow Sirius.

– Vi har også to gasskip. At de begynner på G, henspeiler på gass. Mens Bow Firda og Bow Florø har fått navn etter byggested.

Byer som er viktige for rederiet kan også få skip oppkalt etter seg. I dag seiler både en Bow Singapore og Bow Dalian rundt på de syv hav.

– Vil prøve lykken

Ifølge Fotland godkjenner styreformannen til syvende og sist navnet. Her sitter Laurence Odfjell som fjerde generasjon Odfjell i ledelsen.

– Det har i min tid ikke vært utlyst navnekonkurranse, men veldig mange kommer med innspill. Det er mye kreativitet når det gjelder navneforslag. Skipene blir jo som barna våre. Så når navnet først er på plass, er det som den naturligste ting i verden at de heter akkurat dét.

Selv har han hatt flere forslag.

– Ingen som har endt med suksess. Men i løpet av de tre neste årene får vi 13 nye skip som skal ha navn, så jeg får prøve lykken igjen.