– Det stemmer, seier Trond Mohn til Nett.no.

23. desember i fjor skifta 19 prosent av obligasjonslånet til Island Offshore Shipholding Lp eigar. No er det klart at det var Bergens rikaste mann som brukte 94 millionar kroner på å kjøpe seg inn i obligasjonslånet på 700 millionar kroner i offshorereiarlaget.

Fakta
  • Island Offshore har 28 offshore-skip.
  • Er fra før eid av Ulstein- og Chouest-familiene.
  • Har hovedkontor i Ulsteinvik

– Ein venn

Han legg ikkje skjul på at Island Offshore dermed får ein vennlegsinna långivar med på laget, og at det gode tilhøvet til Island Offshore-medeigar Morten Ulstein er ein av grunnane til investeringa.

Mohn kjøpte til 71 prosent av pålydande. Klarer Island Offshore å innfri lånet fullt ut vil han få attende 133 millionar kroner.

– Eg har jo kjent Morten sidan 80-talet og betraktar han som ein venn. Ryddig, dyktig. Morten får det til, så enkelt er det, seier Mohn.

Mohn kjøpte obligasjonane gjennom investeringselskapet Meteva.

Lettare å refinansier

Lånet er på 700 millionar kroner, og forfell til betaling 5. april i år.

Det blei tatt opp 5. april i 2013 og børsnotert i september same år. Lånet er usikra.

Det vennlegsinna kjøpet frå Trond Mohn kan lette arbeidet med å refinansiere lånet. Dersom eit selskap vil endre på lånevilkåra, for eksempel ved å forlenge tida før lånet skal betalast attende, må eigarane av to tredjepartar av lånet samtykke. Tilsvarande kan eigarane av ein tredjepart blokkere for endring i lånevilkåra. Difor er det ein fordel å ha vennlegsinna långivarar med på laget.

Island Offshore hente i fjor haust inn hjelp for å handtere finansieringa av selskapet.

Les også: – Nå er konkurs et reelt alternativ i Havila

Investerte saman

Morten Ulstein-greina av Ulsteinfamilien gjekk i 2003 saman med Mohn-familien, Rieber-familien og Helge Møgster om opprette investeringsfondet Borea i Bergen, med ein startkapital på 400 millionar kroner.

I fjor haust  styrte Borea-fonda rundt 1,5 milliarder kroner på vegne av formuande vestlendingar og institusjonelle investorer, i følgje Dagens Næringsliv.

Gjennom Meteva er Mohn også ein av aksjonærane og långivarane  i Island Drilling Company.

Gavmild og rik

I 2014 selde Mohn-familien med Trond Mohn i spissen skipspumpekonsernet Frank Mohn til svenske Alfa Laval for 13 milliardar kroner.

Mohn, som er kjent for å vere ein stor gaveytar til forsking og idrett, varsla at han ville kome til å trappe opp gaveytingane framover.