Allerede i april seiler det første cruiseskipet registrert i Norsk internasjonalt skipsregister (NIS) på ti år med turister i Istanbul. Til neste år skal rederiet Viking Cruises få levert ytterligere to cruiseskip som flagges norsk.

– NIS-registreringen er et direkte resultat av at vi har hatt tett kontakt med rederiet og vært proaktiv for å selge inn det norske flagget,  sier kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet.

Sjøfartsdirektør Olav Akselsen og styreformann Torstein Hagen i rederiet Viking Cruises har hatt en tett dialog.

Sjøfartsdirektøren Olav Akselsen har selv jobbet tett sammen med rederiet. Foto: Gerhard Flaaten

– Jeg er stolt over at rederen velger det norske flagget, og håper at det vil gi en sterk signaleffekt til andre rederier om å følge etter. Vi har jobbet målrettet i lang tid for å gjøre Norge til den foretrukne maritime administrasjonen, noe som har ført til mange endringer i direktoratet. For cruiseskip er kanskje den største forbedringen at søknader om maritime personellsertifikater nå kan gjøres elektronisk, sier sjøfartsdirektøren i en pressemelding.

Totalt fire skip
Cruiseskipet Viking Star, med plass til 930 gjester, er under bygging ved det italienske verftet Fincantieri og leveres i slutten av mars i år. Det flagges da direkte inn i NIS.

 • SE OGSÅ: Sjøtesting av det første norske cruiseskip
  Fakta
  • Viking Star er første skipet i en serie på fire. Blir overlevert Viking Cruise mai 2015, med dåp på 17. mai i Bergen
  • Registreres i NIS med Bergen som hjemhavn.
  • Skipet bygges med et energieffektivt hybridmaskineri, et optimalisert skrog og baug for å maksimere drivstoff effektivitet. Viking Star har også solcellepanel og utstyr som minimerer utslipp.
  • I NIS-registreret ble det første cruiseskipet registrert i 1987. Det siste ble slettet i 2005. Alle seiler i dag på Bahamas-flagg.

I tillegg skal det bygges ytterligere to søsterskip for Viking Cruises. Disse planlegges registrert i NIS ved levering fra verftet.

Direktoratet tror det er stort potensiale for å få flere norske rederier til å flagge hjem skipene sine. Økt innflagging til NIS bidrar også til å styrke Norges internasjonale, maritime innflytelse siden flåtestørrelse har betydning i fora som den International Maritime Organization (IMO).

Sjøfartsdirektoratet har derfor etablert en egen innflaggingsgruppe som guider kunden på tvers av avdelinger og sikrer at alle spørsmål om innflagginger følges nøye opp.

Så langt i prosessen har den nyvervede rederen Torstein Hagen og hans folk vært godt fornøyd med den norske sjøfartsadministrasjonen og deres arbeid for å sikre registrering i NIS. 

Hagen understreker i pressemeldinge at elementer som teller sterkt ved valg av flagg er blitt innfridd av direktoratet:

– Vi er blitt møtt med positive holdninger, løsningsorientering og samarbeidsvilje.