Solstad Farstad melder i en børsmelding at Statoil har erklært sin opsjon for å forlenge kontrakten med ankehandleren Normand Ferking med ett år, fra september 2017.

Dette er den andre av totalt tre årlige opsjoner.

I tillegg har selskapet inngått en kontrakt med Prysmian Powerlink Srl for befraktning av Normand Flower med varighet på fire måneder fast, med muligheter for opsjoner. Kontrakten har oppstart 15. juli i år.

Stategisk viktig

I tillegg har Solstad Farstad inngått en avtale med Tideway B.V. for befraktning av Normand Jarstein (tidligere Rem Pioneer, journ. anm.) med varighet på tre måneder fast, med opsjon på ytterligere fire måneder. Kontrakten påbegynnes i september 2017.

Kontraktene med Prysmian Powerlink Srl og Tideway B.V. er strategisk viktig for rederiets satsing innenfor segmentet fornybar energi.

De kommersielle betingelsene er konfidensielle mellom partene.