Det sier Lars Kirkeby, porteføljeforvalter i Landkreditt Forvaltning.

Spillet om offshore-flåten: Kom på Sysla Live i Ålesund 20. september

For et drøyt år siden hadde norske olje- og gass, rigg og oljeserviceselskaper 130 milliarder kroner i obligasjonsgjeld, som skulle betales tilbake i løpet av få år.

Obligasjonsgjeld er den kortsiktige og usikrede «toppfinansieringen» på rigger og offshore-skip.

Gjennom restruktureringer av gjeld spesielt på rigg- og supply-siden det siste drøye året, har deler av denne blitt omgjort til tap, noe er blitt aksjer, og noe er betalt tilbake.

Samtidig er tilgangen på nye lån strupet.

Fakta

Obligasjonslån

  • Gjennom et obligasjonslån kan bedrifter låne penger fra pensjonskasser, forsikringsselskap, fond, andre bedrifter og rike privatpersoner.
  • Långiver og låntaker inngår en avtale, både om renten og når lånet skal betales tilbake . Renten avhenger av hvor risikabelt långiverne mener det er å låne ut pengene.
  • Et obligasjonslån varer minst ett år, og gjerne tre eller fem.
  • Obligasjonslån kommer gjerne på toppen av annen finansiering, og blir ofte gitt uten at det stilles sikkerhet.
  • Obligasjonslån kan kjøpes og selges som andre verdipapir
  • Les også: Dette er obligasjonslån

– Vi forventer å se flere emisjoner i månedene som kommer. Innenfor oljeservice tror vi dog det blir moderat aktivitet, på tross av god risikoappetitt, grunnet finansielle utfordringer hos mange selskaper innenfor dette segmentet, sier Kirkeby.

– Store finansielle utfordringer

Mens det i 2013 ble utstedt over 40 milliarder kroner i nye lån i høyrentemarkedet, var det i bunnåret 2016 bare drøye 3 milliarder som ble utstedt.

Men nå er vi allerede på samme nivå som vi var ved utgangen av fjoråret.

Beerenberg (NOK 850m), DOF Subsea (USD175m), Jacktel (EUR 51m) og Master Marine (USD 81m) har alle hentet penger på denne måten – til sammen nesten 3,5 milliarder kroner.

Det betyr imidlertid ikke at slusene er åpnet.

Kirkeby tror ikke vi skal tilbake til 2013-2014-nivåene på en stund.

– Vi kommer ikke tilbake til det emisjonsnivåene i nær fremtid, da noen segmenter ennå har store finansielle utfordringer. I tillegg vil oljeprisen spille en betydelig rolle når der gjelder risikoappetitten på obligasjonslån i dette segmentet. Får vi en periode med vedvarende høyere oljepris, vil oljeselskapene igjen øke investeringsbudsjettene og dette kan igjen føre til mer aktivitet, sier han.

Færre mislighold

De fleste rigg- og supply-rederiene kan skyte en hvit pinn etter å ta opp nye slike lån i nær fremtid.

– På generell basis har rentepåslagene på høyrentekreditter falt betydelig gjennom 2016/17, og vi er tilbake på samme nivå som i 2013/14. På den andre siden må mange utstedere innen oljeservice påregne høyere rentepåslag enn gjennomsnittet i markedet, og rentepåslagene i dette segmentet er høyere enn vi erfarte før oljeprisfallet startet sent i 2014.

Det kan imidlertid se ut som misligholdsraten, altså i hvor stor grad de som har lånt penger gjennom obligasjonslån feiler i betale tilbake i henhold til planen, er på vei ned.

Les også: Lånte ut 252 milliarder kroner – nå er kranene helt stengt

– Misligholdene i det norske høyrentemarkedet har falt betydelig inneværende år og forventes å falle ytterligere i tiden fremover. Etter våre kriterier er 12-måneders rullerende misligholdsrate nede på 5,8 prosent ved utgangen av august, ned fra 14,0 prosent ved starten av året, sier Kirkeby.

Dette tallet er enkelt sagt volum av misligholdte høyrente obligasjonslån de siste 12 måneder dividert på totalt utestående høyrente obligasjonslån i det norske markedet.

– Det ble tatt mye tap i det norske høyrentemarkedet i løpet av 2016 og da spesielt innenfor offshore supply sektoren. Vi er av den oppfatning at det kommer ytterligere en runde med restruktureringer innenfor offshore supply sektoren, men det vil ikke påvirke obligasjonsmarkedet i like stor grad, da det per i dag er betydelig mindre utestående volum av obligasjonslån innenfor dette segmentet i det norske høyrentemarkedet, sier Kirkeby.

Bli med på Sysla Live!

Sysla Live i Ålesund 20. september.

Vi tar journalistikken til scenen, og tar deg med i kulissene bak spillet om offshore-flåten.

Bestill din billett i dag!