Skipsmeglerselskapet Westshores oversikt over ratene i spotmarkedet viser at ratene så langt i år ikke ligger over tilsvarende periode i fjor, skriver Nett.no.

I gjennomsnitt gikk spotratene for forsyningsskip og ankerhåndteringsfartøy litt opp fra 2015 til 2016 og ytterligere litt opp i 2017.

Hittil i år er måndesgjennomsnittet under fjoråret i fire av seks måneder (juni-tallene omfatter bare et mindre antall dager, red merk).

Mindre aktivitet

– Det er mindre aktivitet enn forventet, sier analytiker Inge Moy i Westshore om markedsutviklingen i 2018.

For forsyningsskip alene er de månedlige gjennomsnittsratene i spotmarkedet under 2017-nivået i fire av seks måneder i år. For ankerhåndteringsfarty er gjennomsnittlige månedlig rate i sportmarkedet under 2017-nivået i fem av de seks første måneden i år.

Ankerhåndteringsmarkedet så bra ut i april, med dagrater på over 29.000 pund, som er toppen så langt i år. Grunnen var til ratehoppet i april var utslepingen av Aasta Hansteen-plattformen, som krevde mange skip. Men etterpå har markedet falt kraftig. Snittet i juni i år er rett under 10.000 pund om dagen, mot knappe 17.000 pund i juni 2017.

Bedre i Norge

For forsyningsskip er gjennomsnittsraten i juni i år 8547 pund dagen, mot 12484 pund i juni 2017. Gjennomsnittsraten er basert på markedet både på britisk og norsk sokkel, men markedet på britisk og norsk side er ikke likt.

Flere skip på britiske enn norsk side er tatt ut av opplag og tilgangen på skip er større på britisk side. Det slår også ut i ratenivået, som har vært rundt 35 prosent høyer pånorsk side de siste to månedene, i følge Moy.

Kortere lange avtaler

Spotmarkedet er markedet der det inngås avtaler for kortvarige oppdrag, der ratene kan svinge mye på kort tid.

Moy sier markedet for lange kontrakter har endre seg mye etter oljeprisfallet.

De lange kontraktene er blitt kortere enn før. Det er snakk om minst halvering av kontraktstiden på lange kontrakter i følge Moy. Den reduserte kontraktsvarigheten kom samtidig med at kontraktstiden for leie av leterigger også har blitt kortere.

Ny runde

Jan Rune Hurlen, leder for bedriftsmarked i Sparebank1 SMN sa torsdag denne uken at han er sikker på at det blir en ny runde med refinansieringsforhandlinger for offshorerederiene. Gjelder er fremdeles for stor i forhold til inntjeningen til at nye forhandlinger kan unngås.

Tidewaters finansdirektør finansdirektør Quinn P. Fanning sa i Martime.no denne uken at han mener også bankene må ta tap, ikke bare skyve på avdrag.

Dersom ytterligere konsolidering skal finne sted i offshore service-sektoren, må vi se mer finansiell restrukturering av betydning, understreker han.

– Så langt ser det ikke ut til å være særlig fremgang på dette feltet i Norge.

Fanning tror det vil komme. Bankene må ta tap.

– På et tidspunkt mistenker jeg at de som har lånt ut penger til de norske rederiene kommer til å innse at det er de som er de økonomiske eierne av mange av disse rederiene, som har for høy gjeld. På den bakgrunnen bør kreditorene ta en mer aktiv rolle for å legge til rette for konsolidering i offshore service-industrien, sa han.