Fra 1. januar skal fergeselskapet Torghatten Nord overta driften av fergesambandet Halhjem – Sandvikvåg langs E39 i Hordaland.

Overtakelsen fra Fjord 1 har ikke gått knirkefritt. I oktober meldte Sysla om de første leveringsforsinkelsene av de fem gasselektriske hybridfergene (LNG) som skal betjene biler og passasjerer på strekningen.

Den gang håpte Torkild Torkildsen, administrerende direktør i Torghatten Nord, at fergene likevel ville leveres før 1. januar.

– Blir ikke levert i tide

Nå sier Torkildsen at de ikke får levert noen av fergene innen oppstartstidspunktet. Heller ikke den landbaserte ladeløsningene til fergene er på plass.

Fakta

 

– Forsinkelsene har bare eskalert. Vi starter 1. januar, men da med fire innleide fartøy. Så vil de nybygde fergene komme på løpende bånd fra 15. til 20. januar og utover, sier den administrerende direktøren til Bergens Tidende.

Passasjerene vil i stedet fraktes over fjordarmen med fire innleide ferger: to fra Fjord 1 og to fra Bastø Fosen. De to fergene fra Fjord 1 går på sambandet i dag.

Disse fergene vil ifølge Torkildsen sørge for at kapasiteten på strekningen blir som annonsert.

Les også: Så mye bruker Ampere i strøm på en tur over Sognefjorden

Vegvesenet: Kan føre til sanksjoner

Leveranseforsinkelsen kan få konsekvenser for selskapet. Torghatten oppfyller ikke de miljømessige kravene i kontrakten før de får de nye fergene på plass.

– Det vil nok få noen kontraktsmessige konsekvenser at de må stille med fire midlertidige ferger, sier Anders Sæternes ved ferge- og forvaltningsseksjonen i Statens vegvesen, region Vest.

Les også: Finnen slo Fjord1 i anbudsrunden. Nå har Vegvesenet hevet kontrakten.

– Det er ikke umulig at det kan bli økonomiske sanksjoner, legger han til.

– Hvilke størrelsesorden vil sanksjonene ha?

– Det forblir mellom kontraktspartene, sier Sæternes.

Sæternes mener likevel Torghatten har funnet et godt alternativ.

– Jeg har tiltro til at de vil starte opp på en måte som er til det beste for trafikantene, sier Sæternes.

Utfordringer med skrog

Det var i 2016 at det ble klart at det Tromsø-baserte fergeselskapet Torghatten Nord ville overta sambandet fra Fjord 1.

Torghatten la ifølge NRK inn et bud som var én milliard lavere enn budet til konkurrenten. Fergeselskapet skal drifte sambandet i åtte år, med påfølgende opsjoner på fem ganger ett år.

Etter planen skulle fire ferger være ferdigbygd og overlevert i 2018, mens en ferge skulle leveres i 2019. Det tyrkiske verftet Tersan Shipyard og det norske verftet Vard fikk sammen ansvaret for byggingen av LNG-fergene.

Torkildsen opplyser at fergebyggingen har støtt på utfordringer både i møte med de elektristiske løsningene og med skrogbyggingen.

– Det skulle strengt tatt ikke vært nødvendig, men det har like vel oppstått. Forsinkelsene gjelder fergene fra begge verft, sier Torkildsen.

På plass i februar

Han opplyser om at fergene trolig vil være på plass et stykke ute i februar.

– Nå er det helt på slutten av byggeprosjektet. Det er avhengig av blant annet værforholdene når fergene skal seiles fra Istanbul, sier Torkildsen.

Han tror ikke det vil komme ytterligere forsinkelser.

Innen 2050 skal klimagassutslippene fra verdens skipsflåte reduseres til halvparten av hva den var i 2008.

Batterier er en del av løsningen. 

I dag er mer enn 200 helektriske og hybridskip i operasjon eller i bestilling – de fleste av dem norske. Ifølge en fersk rapport fra DNV GL vil en tredjedel av alle verdens skip ha batterier om bord innen 2050.

Hvordan påvirker det den maritime industrien? 

I denne artikkelserien ser Sysla-redaksonen nærmere på batterirevolusjonen til sjøs. Vi setter stor pris på tips og innspill? Kontakt oss på redaksjonen@sysla.no.