Samferdselsdepartementet stiller seg i et nytt og endelig vedtak bak Kystverkets konklusjon om at Kristiansund og Nordmøre havn har overfakturert havnebrukerne.

Det skriver Hurtigruten i en pressemelding.

– Ikke til driftskostnader

Departementet slår ifølge Hurtigruten fast, at anløpsavgiften kun kan dekke visse spesifikke kostnader, ikke store deler av havnens driftskostnader.

Avgiften som skal drives etter selvkostprinsippet, kan bare benyttes til visse utgifter kommunene har til å sikre fremkommelighet i kommunalt farvann.

Departementet slår videre fast at Kystverket, som havnenes tilsynsorgan, fullt ut kan overprøve havnens vurderinger.

Sammen med KPMG har Hurtigruten ment at havner har krevd inn alt for høy anløpsavgift og blant annet har brukt avgiften til å dekke rene driftskostnader.

Millionbeløp

Nå må havnen tilbakebetale 18 millioner fordelt på alle brukerne.

For Hurtigruten er deres andel i overkant av 2,1 millioner kroner.

– Dette er en seier for hele sjøfarten, og vi er glade for at Kystverket har tatt tak i denne alvorlige saken og at de får støtten de trenger fra departementet. Vi forventer nå at de aktuelle havnene aktivt tar kontakt med oss for å rette opp i dette. De har hatt flere år på seg til å sørge for at loven følges, uten å ta grep. Nå er tiden inne, sier Hurtigrutens konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten i en pressemelding.

Hurtigruten vant frem med sitt syn på hvilke kostnader anløpsavgiften kan dekke i den såkalte Stranda-saken i januar 2014. Her reduserte Stranda Hamnevesen anløpsavgiften med nesten 80 prosent og tilbakebetalte flere millioner kroner.

Hurtigruten fikk da revisjonsselskapet KPMG til å foreta en nærmere analyse av anløpsavgiftene i en rekke havner. Det er med bakgrunn i denne rapporten at selskapet har krevd betydelige beløp refundert fra over 29 havner.