Tidligere havnedirektør Inge Tangerås ansatt i en midlertidig stilling som daglig leder i Cruise Norway, et nettverk av havner og reiselivsselskaper. Det skriver Bergens Tidende.

Hovedoppgaven hans blir å markedsføre Norge som cruisedestinasjon.

Tangerås ble i februar sagt opp som havnedirektør i Bergen for brudd på det etiske regelverket i sin omgang med cruiserederiet Viking Cruises.

Før helgen avgjorde Bergen tingrett at Tangerås får stå i stillingen som havnedirektør frem til arbeidsrettssaken er avgjort – og dermed heve lønn.

På dette tidspunktet hadde Tangerås allerede fått ny jobb. På et styremøte i Cruise Norway 22. juni ble Tangerås ansatt som midlertidig daglig leder i selskapet frem til stillingen blir besatt permanent. Han tiltrer 7. august.

På møtet i Cruise Norway, der Tangerås ble ansatt, lanserte styreleder Ingvar M. Mathisen først en annen kandidat til den midlertidige lederjobben.

Etter diskusjon i styret, trakk han sitt forslag.

Pågående konflikt

– Grunnlaget mitt var at Cruise Norway ikke burde gå inn i en pågående konflikt. Men vi diskuterte at statsadvokaten hadde henlagt saken mot Tangerås før jul. I tillegg var han tidligere blitt tilbudt en annen toppjobb i Bergen kommune, som jo er majoritetseier i BOH, sier Mathisen.

Styret valgte deretter Tangerås enstemmig.

Midlertidig løsning

Tangerås selv sier at det var naturlig å takke ja til den midlertidige jobben da lønnsutbetalingene uteble i juni, da havnevesenet mente oppsigelsestiden var over.

– Det var i det perspektivet at jeg takket ja til å jobbe midlertidig for Cruise Norway, mens de søker etter en ny person, sier Tangerås.

Stillingen er midlertidig, til Cruise Norway finner en permanent daglig leder. Mathisen antar at 1. januar er sannsynlig oppstart for vedkommende. Tangerås sier at han ikke har vurdert om han vil søke på jobben videre.