I juni la regjeringen frem det første rammeverket for mineralutvinning på norsk sokkel. Forslaget om ny lov om mineralvirksomhet er det første steget på veien til å grave ut stein fra havbunnen langs norskekysten.

Håpet er at store mengder verdifulle mineraler bare ligger og venter på å bli gravd ut.

Direktør for leting i Oljedirektoratet, Torgeir Stordal, sa til Sysla i juni at de skulle på to fire ukers takt for å samle inn data. Det første toktet skulle gjennomføres med forskningsskipet «G.O. Sars» i samarbeid med Universitetet i Bergen.

Mohnsryggen. Illustrasjon: Oljedirektoratet

I en pressemelding torsdag skriver Oljedirektoratet at selskapet Swire Seabed har fått i oppdrag å kartlegge mulige sulfidmineraler på havbunnen over Mohnsryggen. Ryggen er en såkalt spredningsrygg i Atlanterhavet, vest av Norges nordspiss. Her møtes to oseaniske plater, og Oljedirektoratet håper at verdifulle mienraler har blitt dannet her som følge av varme vulkanske kilder.

Bruker forsyningsskip

Forsyningsskipet Seabed Worker dro ut fra Bergen i morges, med kurs mot Mohnsryggen.

– Det er jo en fjær i hatten å bli valgt til å utføre dette. Det er en relativt kompleks jobb, og passer godt inn i vår strategi, der vi er gode på dypvannsoperasjoner, bruk av autonome farkoster og kartlegging, sier Swire Seabed-sjef Arvid Ståle Pettersen til Sysla.

Om bord på Seabed Worker er den autonome undervannsfarkosten Kongsberg Hugin AUV, som skal utføre kartleggingen. Farkosten er utstyrt med bunnpenetrerende ekkolodd, multistråle batymetri, syntetisk apertur sonardata, magnetometri og spontan potensialfeltdata.

Etter kartleggingen vil det tatt mineralprøver fra havbunnen på de plassene der de innsamlede dataene indikerer funn. En ROV (fjernstyrt undervannsfarkost) designet for å gå ned på 3000 meters dyp, vil ta prøvene.

Toktet skal vare gjennom august og inn i september.