Les også: Solstad Farstad varsler tirsdag at de kan bryte lånebetingelsene

Terje Vareberg har bedt om å bli erstattet som styreleder i Solstad Farstad, fremgår det av en børsmelding tirsdag morgen.

– Det kommer av at jeg har vært i styret i selskapet i syv år, de fire siste som leder.

Vareberg sier til Sysla at hans plan var å fratre i fjor, da fusjonen mellom de fire rederiene Solstad, Farstad, Deep Sea Supply og Rem ble et faktum.

– Så ble jeg bedt om å ta et år til, til fusjonen var på hjul. Jeg er over pensjonsalder, og nå er tiden inne for et skifte, sier Vareberg, som fylte 70 år i år.

– En tung ryggsekk

Meldingen kommer samme dag som Solstad Farstad varsler at de kan havne i brudd med lånebetingelsene for datterselskapet Farstad Shipping AS – les saken her

Vareberg var med fra «gamle Solstad», og rykket opp til styreleder omtrent samtidig som bunnen falt ut av oljeservice-markedet.

– Det er ingen virksomheter som er helt avhengig av én person, sier Vareberg.

Selskapet Vareberg forlater er et helt annet enn han tok over styreledervervet for for fire år siden.

Flåten er tredoblet til cirka 150 skip – det fjerde største offshore-rederiet i verden. Baksiden av medaljen er tett oppunder 30 milliarder kroner i gjeld.

– Det er en tung ryggsekk, sier Vareberg.

– En dyp krise

Hvordan er det å etterlate et selskap med så mye gjeld?

– Dette er en bransje i en veldig krevende situasjon. Det er en dyp krise. Men hvis denne bransjen skal overleve, noe jeg har veldig god tro på at den skal, gir den strukturen Solstad Farstad har valgt de beste forutsetninger, sier Varaberg.

Han er imidlertid ikke i tvil om at det vil ta lang tid å bygge bransjen opp igjen.

– Vi har låneavtaler som løper til 2021-2022. Det vil ta tid før vi er i en situasjon hvor en fullt ut kan betjene gjelden, slik at vi får redusert den.

– At det kom så brått og dypt kunne ingen forutse

Da Per Sævik (76) gikk av som styreleder i Fosnavåg-rederiet Havila for et knapt år siden, grunnga han det som følger overfor Sysla:

– Det skyldes naturligvis at jeg ikke er noen ungdom lenger, men også at jeg som styreleder og øverste ansvarlige må ta min del av skylden for at selskapet kom ut i det økonomiske uføret vi gjorde.

– Er det noe element av det samme i at du fratrer nå?

– Vi var i den samme situasjonen som hele bransjen. Vi hadde investert tungt i de foregående årene, så kom omslaget. Det måtte vi forvente, men at det kom så brått og så dypt, kunne ingen forutse. Men dette er en syklisk næring. Det vil det alltid være, sier Vareberg.

Harald Espedal inn

Harald Espedal. Foto: Rune Vandvik

Ifølge valgkomiteens innstilling ønsker Harald Espedal som nytt styremedlem i selskapet.

Styret skal så velge en leder.

Espedal har tidligere vært sjef for fondsforvalteren Skagen, og har flere styreverv, skriver E24.

Foruten flere sentrale styrelederverv – Lyse og Sandnes Sparebank – satset Harald Espedal nå på forvaltning av egne midler gjennom Espedal og Co for en tid tilbake, skriver Stavanger Aftenblad.

Han er også styremedlem i Aspelin Ramm, Den norske opera & ballett og Stavanger konserthus.

I brudd med lånebetingelsene

Terje Vareberg mener det er et godt selskap Espedal tar over, dersom han blir valgt til leder, slik det ligger an til.

Solstad Farstad har imidlertid under ett år etter at fusjonen var et faktum, havnet i finansielle problemer med to av datterselskapene.

Deep Sea Supply er i forhandlinger med långiverne. Farstad Shipping AS ligger an til å ha så lite penger på konto at de havner i brudd med lånebetingelsene, slik Sysla meldte tirsdag.

– Hvordan har de siste årene vært for deg, Vareberg?

– Solstad Farstad er et fantastisk selskap, med en kultur som er vel verdt å bygge videre på. Solstad har alltid vært tidlig ute – og vi var blant de første som fikk i stand en refinansiering da vi så skyene i horisonten.

– Så muligheter og trusler tidlig

– Jeg har bare godt å si om rederiet, og tror vi vil se mye av det i fremtiden, sier avtroppende styreleder Vareberg.

Refinansieringen og fusjonen – hvem er det som har ivret for å drive dette frem?

– Lars Peder Solstad, som også var sjef i gamle Solstad, tok tidlig til orde for en restrukturering. Johannes Solstad (faren til Lars Peder Solstad, red. anm.), som grunnla selskapet, har vært tydelig på hvor viktig det var å sikre rederiets fremtid. Jeg vil tro de vil stå som eksempler på hvor viktig det er å se både trusler og muligheter tidlig.

– Lars Peder Solstad har vært instrumentell

Det har vært et tett samarbeid mellom ledelsen og styret, sier Vareberg.

– Vi var i den heldig situasjon at konsernsjefen også var hovedeier i gamle Solstad. Det har vært helt avgjørende for at vi fikk til den gode prosessen, med sikte på å stake ut den industrielle kursen. Lars Peder Solstad var tidlig ute og flagget behovet for å restrukturere bransjen, og så gjerne at vi fikk en industriell partner (gjennom Aker og senere Hemen Holding, red.anm). Lars Peder Solstad har vært helt instrumentell for å få dette til, med god støtte fra styret, sier Varebrg.

– Mer fritid

Generelforsamlingen i selskapet, som etter alt å dømme blir Varebergs siste dag i styrelederstolen, avholdes 9. mai.

Han steg ned fra styreledervervet i Helse Vest nylig, men vil fortsatt ha noen lokale styreverv.

– Men det blir litt mer fritid nå, sier Vareberg.

Tidligere styreleder i Farstad Shipping, Sverre Farstad, er ikke blant dem som blir med styret videre.

I januar trakk han seg med umiddelbar virkning.

Kort tid etter sa han at han ville ha familienavnet ut av Solstad Farstad.