Søndag holdt det på å galt igjen.

Foto: Privat

Dahn sto på broen på det nederlandske frakteskipet Eems Coast, som var på vei gjennom Rosfjorden i Lyngdal til Hausvik, for å laste 1500 tonn stein.

Plutselig kom en småbåt inn fra babord mot det 78 meter lange skipet.

Losen la seg på fløyta, men småbåtføreren gjorde ingen tegn til å ville endre kurs, forteller han.

– Vi kunne bare håpe at han hadde beregnet riktig. Det var for sent for oss å slå av fart eller skifte kurs, da vi skjønte at han planla å kjøre inn foran oss, sier Dahn til Fædrelandsvennen, som omtalte saken først.

– Samme hvert år

Dahn anslår at det gikk et halvt minutt før småbåten kom ut av blindsonen igjen, og han kunne puste ut.

– Det var en veldig ubehagelig opplevelse, sier losen gjennom 26 år.

Det er slett ikke første gang han opplever nestenulykker på jobben. Videoen under filmet han da det holdt på å gå galt utenfor Kristiansand i 2014.

Her krysser småbåten like foran container-skipet from Sysla on Vimeo.

– Jeg har ikke noe statistikk på det, men dette skjer hvert år. Og så tar det seg opp mot sommeren. Det virker som de som ferdes på sjøen vinterstid har litt mer forstand, sier Dahn.

Dette er heller ikke det verste han har opplevd fra broen.

– Det har vært hendelser der jeg har hatt hjertet i halsen vel så mye som her. Men det har aldri gått galt, bank i bordet, sier losen.

– Et problem vi må få bukt med

Uvettig kjøring blant småbåtførere er et hyppig samtaletema blant dem som ferdes til sjøs som profesjonelle.

– Det er ikke bare losene som sliter med dette. Jeg registrerer at danskefergen fra Kristiansand må gjøre kuvendinger, og kapteinene på fergene sliter også med dette. Det er et allment problem som vi absolutt må få bukt med.

Men Dahn tror ikke skjerping av regelverket er veien å gå.

– Alle vet at de skal vike for nyttetrafikk, og for skip som kommer fra styrbord. Det er ikke kunnskapen som er problemet, det er heller holdningene, og forstanden. Derfor har jeg mer tro på informasjon og holdningsskapende arbeid, enn på flere lovparagrafer, sier han.