– Partneravtalen med Sparrows Group betyr veldig mye for oss. Det er en stor tillitserklæring, sier daglig leder Camilla B. Nylund i Optilift AS til Sysla.

Optilift1-800x450

Camilla B. Nylund.

Hun leder gründerbedriften fra Stavanger-kontoret, mens utviklingsavdelingen sitter i Kristiansand.

Sysla skrev i juni om selskapets løfteteknologi som blant annet gjorde at BP sparte 10 millioner kroner på ett kranløft. Siden den gangen har snøballen for alvor begynt å rulle.

– Formidabel nyskapning

– Sparrows Group ble klar over oss da de fikk en henvendelse fra Shell. Deretter har det vært hektisk møtevirksomhet både i Stavanger og Aberdeen, før avtalen ble undertegnet i oktober, sier Nylund.

Stewart Mitchell, administrerende direktør i Sparrows Group mener Stavanger-selskapet står bak det han betegner som en formidabel nyskapning innen løfteteknologi.

Fakta

Optilifts løfteteknologi

  • En sensor som monteres i bomtuppen på plattform-kranen. Denne gir en mye mer presis måling av bevegelser mellom plattformkran og skip enn i dag.
  • Nøyaktig målinger av bevegelse der hvor lasten står, betyr at man har bedre kontroll, og dermed kan utføre lasteoperasjoner ved høyere bølger fordi man slipper å legge inn så store marginer som før.
  • Dette betyr, ifølge selskapet, langt flere dager enn tidligere hvor lasteoperasjoner kan gjennomføres.

– Den operasjonelle effektiviteten blir sterkt forbedret, særlig i værutsatte områder hvor risikoen for å måtte vente på været nå kan reduseres, sier han.

Sparrows Group er en verdensledende tilbyder av ingeniørtjenester og -produkter offshore rettet mot kran og løft, kabel- og rørlegging, samt hydrauliske systemer til energibransjen.

Raskere vekst

Camilla B. Nylund mener avtalen gjør det mulig for Optilift å vokse raskere internasjonalt ved å kunne ta i bruk et allerede eksisterende, verdensomspennende markeds- og serviceapparat.

– Avtalen innebærer at Sparrows skal utføre installasjon, vedlikehold og kontroll av utstyret vårt, sier hun.

– Har dere planer om å selge Optilift til Sparrows?

– Fokuset for øyeblikket er å bygge opp et solid selskap for eksisterende eiere, sier Nylund.

Mye av selskapet er fortsatt eid av gründerne selv, men eksterne investorer var tidlig inne og bidro gjennom utviklingsfasen. Blant dem er Stavanger Venture, hvor Skagenfondene-gründer Tor Dagfinn Veens familieselskap er tungt inne på eiersiden.