Oppdraget er i britisk sektor av Nordsjøen.

Far Symphony starter oppdraget nå i midten av november, og skal fortsette å forsyne Fairfields britisk-baserte operasjoner, slik skipet har gjort siden april 2017.

Normand Aurora-kontrakten begynner i midten av januar 2019.