I fjor sommer ble fire rederier til ett, og stor-rederiet Solstad Farstad så dagens lys.

Under ett år etter, i april i år, meldte rederiet at datterselskapet Solship Invest 3 AS var i forhandlinger med sine långivere som følge av likviditetsproblemer.

Solship Invest 3 AS eier Deep Sea Supply-rederiet, det ene av de fire som slo seg sammen.

Fakta

Fusjonen som ble til SolstadFarstad

  • Det har gått nesten ett år siden fusjonen mellom Solstad, Farstad og Deep Sea Supply.
  • Da papirene ble signer i fjor sommer, hadde Solstad allerede fusjonert inn Fosnavåg-rederiet Rem Offshore, mot gründer Åge Remøy sin vilje.
  • I norsk målestokk var de fire rederiene var store hver for seg. Det nye rederiet er en gigant, med rundt 150 båter: verdens fjerde største målt i antall skip, og det med flest avanserte offshore-båter.
  • Fusjonen kom i stand med Kjell Inge Røkkes Aker og John Fredriksens Hemen Holding på lag. Det er de to som sitter med de største eierpostene.
  • Lars Peder Solstad sitter med cirka 7,5 prosent av selskapet.

27. mars meldte Solstad Farstad at det er inngått avtale med långiverne om å stanse betaling av renter og gjeld – en såkalt “stand still agreement”.

– Vi er i dialog med långiverne for å finne en permanent, langsiktig løsning, sier styreleder Vareberg i Solstad Farstad.

Avtalen løper frem til 4. mai, skriver E24.

Vareberg vil ikke si noe om status for forhandlingene.

– Det er forhandlinger som pågår. Jeg regner med at vi skal finne en grei løsning, sier han.

Har trolig for lite penger

Samtidig som forhandlingene pågår med långiverne i dette datterselskapet, melder Solstad Farstad tirsdag morgen at et annet datterselskap ligger an til å bryte med lånebetingelsene.

Se også: 50 Solstad Farstad-båter ligger fortsatt i opplag. Men ikke Normand Skipper

Etter fusjonen mellom Solstad, Farstad, Rem og Deep Sea Supply har hvert av rederiene blitt holdt som separate, heleide datterselskaper under Solstad Farstad.

Ifølge siste kvartalsrapport fra selskapet er de organisert som fire separate “siloer”, som hver inneholder ett av de tidligere rederiene. Morselskapet Solstad Farstad garanterer ifølge rapporten ikke for Rem, Deep Sea Supply eller Farstad.

Farstad Shipping AS, det tidligere Ålesund-rederiet som ble fusjonert inn i Solstad Farstad i fjor sommer, har nå trolig mindre penger til å betjene gjelden enn låneavtalen krever.

Må ha 200 millioner

Vareberg forklarer at da Farstad ble refinansiert før fusjonen, ble det avtalt en lånebetingelse (en såkalt covenant), som de nå ligger an til å bryte.

Långiverne krevde at EBITDA (driftsresultat før ned- og avskrivinger) minus et krav til en kontantbeholdning på 200 millioner kroner skulle overstige det som betales i renter og avdrag.

Kort fortalt vil det si at det til enhver tid må være 200 millioner kroner i kontanter i datterselskapet Farstad Shipping AS til enhver tid.

Selskapet må vente til fasiten for første kvartal foreligger før de kan være sikre på om de er i brudd med betingelsene.

– Vi vet ikke om det er tilfelle enda. Men slik vi ser kontantstrømmen i første kvartal, ser vi at det er sannsynlig, sier Vareberg.

Regner med at det ordner seg

Dette kan løses på tre måter:

– Vi kan få en såkalt “waiver”, som vil si at långiverne aksepterer et slikt mulig brudd og avventer, eller at det blir forhandlinger om lånevilkårene, eler at det kreves tiltak for å reparere bruddet, sier Vareberg.

Les også: – Nå blir det ikke flere oppsigelser i Solstad Farstad

Han sier det at de nå muligens er i brudd skyldes at markedet er syklisk, og at han forventer at de vil være ute av et eventuelt brudd igjen innen 2. halvår 2018.

– Når vi ser slike ting har vi en umiddelbar plikt til å rapportere til långiverne og børsen. All erfaring tilsier også at en skal være så raskt ute som mulig når vi ser en situasjon som skal meldes i markedet. Det er god praksis, sier Vareberg.

– Har god kontroll

I januar sa konsernsjef Lars Peder Solstad til Sysla at de ikke trengte nye gjeldsforhandlinger.

– Under ett år etter at fusjonen var gjennomført, har to av datterselskapene opplevd finansielle problemer. Har dere kontroll?

– Ja, vi har god kontroll. Vi har inngått mange nye kontrakter og markedet er i ferd med å ta seg opp. Vi legger til grunn at bunnen er passert, så vil det ta noe tid før vi kommer i normalt gjenge igjen.

– Er dette starten på en ny restrukturering av gjelden i Solstad Farstad?

– Vi forhandler nå med långiverne om en slik restrukturering i Solship Invest 3, altså Deep Sea Supply, sier Vareberg.

– Hvordan går det med de to andre selskapene, Rem og Solstad?

– Med dem går det greit, sier Vareberg.