Nå er Lars Peder Solstad sjef for Norges desidert største, og verdens fjerde største offshore-rederi målt i fartøy.

– Det er godt å ha dette på plass. Nå har vi jobbet lenge med å forberede dette. Det skal bli godt å komme i gang, sier han til Sysla.

Prosessen med å fusjonere Farstad, Solstad og Deep Sea Supply til ett rederi har pågått siden årsskiftet.

– Det er alltid hektisk mot slutten, men det har gått bra, vil jeg si. Det meste har gått etter planen.

Har ingen lærebok

Det er ingen lærebøker å følge når man skal slå sammen offshore-rederier.

– Det er egentlig to hovedspor. Det ene er det formelle som skal på plass, der er det mye å følge en oppskrift. Men det å slå sammen organisasjoner og begynne å tenke på hvordan en skal drive fremover, finnes det ingen oppskrift på, sier Solstad.

– Nå er ledergruppen satt, så begynner prosessen med å sette de neste nivåene i organisasjonen og bygge en total organisasjon i inn- og utland.

De neste tre månedene vil være å anse som en interimperiode, hvor ting skal falle på plass.

Slik er det fusjonert

  • Kjell Inge Røkkes går inn i det nye rederiet med Aker ASA gjennom det heleide datterselskapet Aker Capital AS.
  • Dette er det samme selskapet Aker gikk inn med i Solstad, før de tok over Rem.
  • Røkke går også inn gjennom F-Shiplease AS, et datterselskap av Ocean Yield, hvor Røkke er storeier. Selskapet har i dag to bareboat-avtaler med Farstad.
  • John Fredriksen, som eier Deep Sea Supply, går inn i den nye giganten via familieselskapet Hemen Holding Limited.
  • Flåten fordeler seg på 33 konstruksjonsskip, 66 forsyningsskip og 55 ankerhåndteringsskip.
  • Det nye selskapet heter SolstadFarstad ASA. Hovedkontoret er i Skudeneshavn, mens driften opprettholdes på kontorene i Ålesund, Fosnavåg og Grimstad.

Ingen fra Farstad

I selskapets nye konsernledelsen som består av syv stykker har fem bakgrunn fra Solstad og to fra Deep Sea Supply.

Konsernsjefen ser frem til å jobbe med sitt nye team.

Det er ingen fra Farstad-systemet i den nye ledergruppen.

– Karl Johan Bakken (administrerende direktør i Farstad, red.anm.) ønsket ikke å være en del av ledergruppen. Ellers har det vært en skikkelig prosess som ledet frem til denne gruppen.

Saken fortsetter under bildet

Reduserer på land

For de ansatte fortsetter driften, men fusjonen vil merkes umiddelbart på rederikontorene.

– Totalt skal vi redusere antallet folk i administrasjonen. Det er naturlig når tre fullverdige rederier slås sammen, at det blir dobbelt og trippelt opp med noen funksjoner.

– Hvor mange er det snakk om?

– 80-90 personer blir overflødige totalt sett globalt i landorganisasjonene, sier Solstad.

– Hva med sjøfolkene?

– Der er det markedet som bestemmer. Er vi flinke å vinne kontrakter, blir det bra. Gjør vi ikke det, blir det mindre bra.

Ifølge Solstad vil det ikke bli noen endringer i flåten eller antallet ansatte sjøfolk som følge av fusjonen. Skipene skal beholde sine navn, skorsteinsmerker og farger.

Vil spare en halv milliard

Da fusjonsintensjonen ble annonsert anslo rederiene at de ville spare mellom 450 og 600 millioner kroner årlig på sammenslåingen.

Det tallet står Solstad ved fortsatt.

– Vi er godt i gang med å planlegge hvordan vi skal gjøre det, og det har jeg tro på at vi skal klare. Jeg vil ikke gå mer i detalj enn det, men det er en stor kostbase i rederiene, hvor det er mulig å hente ut synergier, sier han.

Solstad-familien går fra å være hovedeier i Solstad, til å eie 7,m5 prosent i det nye storrederiet.

– Vi har lenge vært tilhengere av å lage større selskaper i vår bransje, og sagt vi vil være med på det. En konsekvens av det er at vi som tidligere hovedeier nå blir mindre eier, men i et større selskap. Vi er mer opptatt av å skape verdier bak hver aksje, sier Solstad.

– Det har ikke alltid vært tradisjon i denne bransjen for å være villig til å gi opp kontrollen for å skape større enheter?

– Det er ikke statisk, dette. Det som var fornuftig en gang, er ikke fornuftig for alltid. Vi vil veldig gjerne være med som en betydelig eier i et stort selskap, hvor vi har fått med oss sterke eiere.

Han vil ikke kommentere om det blir endringer i eierkonstellasjonen eller om de sikter for større eierandel.