Mens skip med vannsmurte lagre måtte inn på inspeksjon hvert femte år tidligere, ble vedlikeholdsreglene endret i fjor.

– Det er store kostnader for et rederi å sende skip på verkstedopphold. Derfor har oljesmurte lagre vært det beste alternativet til nå, sier Ove kvittingen, teknisk direktør i Norden Maritime.

Hvis tilstanden overvåkes, kan fartøy i stedet gå i dokk ved behov.

– Etter at tilstandsbasert vedlikehold ble mulig, kan rederiene spare både penger og miljø ved å kutte bruk av olje på propellagrene.

Fakta

Norden Maritime

  • Fabrikk på Os i Hordaland som produserer propelllagre i syntetisk materiale til offshore og maritim bransje.
  • Etablert i 1997 av Tore Lunde som agentur for andre.
  • Etter oppkjøp av fabrikkbygg på Os i 2011 har Norden Maritime hatt egen produksjon.
  • Har i dag 14 ansatte.

En DNV GL-rapport fra 2010 estimerer forurensing rett i sjø fra skipenes oljesmurte lagre. I rapporten antas gjennomsnittlig oljelekkasje fra propellene å være seks liter daglig per skip.

– Estimatet betyr at hvert seilende fartøy årlig slipper ut over 2000 liter operasjonell olje. DNV-rapporten påpeker at denne uregulerte forurensingen bør spesielt sees på i sårbare og polare strøk.

Derfor har fabrikken på Os byttet ut olje med sjøvann som smøremiddel i propellagrene, og investert mye tid og penger i testing og sertifisering av deres syntetiske lagermaterialer.

– Testmaskinen har gått uten stans i et år for å verifisere kvaliteten.

Under Nor-shipping hanket selskapet inn en tysk kunde for levering av tre overvåkingssystem til propell-lagre på nyåret.

Ved å overvåke tilstanden på utstyret med en sensor som sender dataene videre, kan oljesmurte lagre byttes ut med vannsmurte.

La om kursen

Fra å ha 80 prosent av omsetningen fra offshoresegmentet, har hordalandsfabrikken måtte legge om kursen etter oljesmellen.

– Da offshoremarkedet forsvant måtte vi kutte helt til beinet og peke ut en helt ny plan for inntjening.

Frem til sommeren 2015 hadde selskapet økende omsetning. Så ble det bom stopp. Fra 2014 til 2016 falt omsetningen fra 46 millioner til 12 millioner kroner, og 32 ansatte måtte nedskaleres til ti.

– Vi så derfor på hvilke produkter vi hadde og i hvilke markeder de kunne brukes, for å få flere bein å stå på.

Slik har fokuset snudd mot det internasjonale shippingmarkedet. Målet for 2017 er en svak økning fra fjoråret. I omstillingsprosessen mot nye markeder har selskapet investert i FoU, og er i dag 14 ansatte.

– Det er 40 prosent vekst i ansatte. I tillegg har vi knyttet til oss agenter i Sør Korea og Kina.

Klatrer i verdikjeden

Fra å være en ren materialprodusent tar Norden Maritime et nytt steg i verdikjeden ved å inkludere overvåkingssystem for lagrene.

Bedriften ble etablert i 1997 av Tore Lunde som agentur for andre. Etter han i 2011 kjøpte fabrikkbygget på Os, gikk selskapet på tre år fra 6 til 32 ansatte, med en ordrebok og inntjening som stadig økte.

Å ta mer av produksjonen og ha direktesalget selv ble et konkurransefortrinn.

– Det ble billigere når vi kuttet unødvendige mellomledd. Dermed kan vi konkurrere på pris selv om vi har norsk produksjon, forteller daglig leder Tore Lunde.

Under lagerskipene er en svivel med lagrene hvor skipet roterer rundt, som fører kabler og rør fra havbunn og inn i skipet.

På verdensbasis konkurrerer Norden Maritime med 8-9 fabrikker, men er antagelig den eneste som produserer i både kompositt- og elastomermaterialer.

Selskapet har fått innpass med sine lagre i syntetisk materiale på alle Statoils flytende lagerskipene (FPSO) ute på havet.

I offshoremarkedet har kundegruppen vært i nordsjøbassenget. Nå går de lenger. Det har blitt flere turer til Asia, hvor verftene bygger mye av de aktuelle skipene.

– Å ha hele verden som marked er utfordrende, men spennende.