I øyeblikket tester rederier den skybaserte plattformen som skal hjelpe dem gjennom hele tørrdokkingsprosessen i pilotversjon. I november lanseres den kommersielle versjonen av den første modulen.

– Verktøyet vil hjelpe brukeren gjennom tre hovedfaser: prosjektspefiseringen, markedsplassen og i prosjektstyringen, sier Maindeck-gründer Sasan Mameghani.

Brukerne er i hovedsak selskap som skal sende skip i tørrdokk.

– Nå i november lanserer vi første versjon av modulen for prosjektspesifisering.

Mameghai fortalte unge i shipping om konseptet under Youngship-konferansen ShipCon i Bergen forrige uke.

Små driftsselskap

Ved å sjekke markedet fant Mameghani ut at over 90 prosent av de tekniske driftsselskapene har mindre enn ti skip i flåten. Det innebærer ofte at bedriftene har få ansatte, samt lite ressurser til å kjøpe eller sette seg inn i komplisert dataprogram.

– Hos de fleste går det meste i excel. Vi vil forenkle prosessen og kostnadene som ofte dukker opp når man ikke har spesifisert verftsoppholdet godt nok.

Den unge gründeren har tatt veien fra NHH til Vard Group, kom med på rederiforbundets trainee-ordning Maritim Trainee og fortsatte i verftskonsernet.

Her kom han opp med verftsportalen “Yard Intel” for overvåking av nybygg. Han sluttet i Vard for å satse på konseptet.

Litt gal

– Det er kanskje det dummeste jeg har gjort. Har lært nå at man bør ha lønn under utviklingen. Så to år etter var det slutt for Yard Intel, ler Mameghani.

Nå har han flyttet til Oslo og etablert Maindeck.

– Du må være litt gal for å gjøre det.

Han hjelper skipseiere gjennom hele prosessen.

– Målet er å gjøre tørrdokking-prosessen mindre utfordrende. Vi fokuserer på å automatisere så mye av prosessen som mulig, slik at brukerne kan fokusere på det som er viktigst. Dette oppnår vi gjennom å bruke et standardisert rammeverk for informasjonshåndtering. For brukeren blir det dermed både mulig å etablere markedsplassen, men også bruke erfaring og informasjon fra tidligere prosjekt til å konstant forbedre seg.

Skal huske detaljene for brukeren

Mameghani mener bruk av et slikt verktøy i dokkingprosessen kan kutte opptil 20 prosent av kostnadene som vanligvis går med ved slike verkstedsopphold.

– Timene tikker fort og koster ofte mye ekstra hvis det dukker opp operasjoner som ikke var spesifisert, påpeker gründeren.

– Ekstrakostnader på verftet på grunn av mangler i prosjektspesifiseringen ligger rundt fem til femten prosent. Det skal vi hjelpe brukeren med å fjerne.

Fokuset for Mameghani har vært mindre rederier.

– Men vi blir kontaktet av de store som har tid til å sjekke rundt. Tjenesten kan brukes av alle, og også i forbindelse med andre service-relaterte prosjekter.