MV Arion. Foto: Lauterjung

Slår til med kjøp av to bulkskip i tro på markedet

Bergenske Wilson bruker over 30 millioner kroner for å kjøpe to fartøy som allerede seiler for tørrlastrederiet.

Bergensrederiet har inngått avtale med den tyske rederigruppen Lauterjung om å kjøpe bulkskipene MV Arion og MV Hestia.

Det skriver Wilson i en børsmelding.

Ifølge tørrlastrederiet underbygger kjøpet Wilsons langsiktige tro på markedet innen dette tonnasjesegmentet.

3,5 millioner euro

For de to fartøyene på 2460 dødvekttonn fra henholdsvis 1999 og 2000 må Wilson ut med 3,5 millioner euro.  Finansiering av kjøpet skjer ved egenkapital og trekk på selskapets låneramme i bank.

Det er ventet at skipene overtas i løpet av neste kvartal, og fartøyene vil så bli gitt Wilson-navn.

Tro på markedet

Kjøpet av MV Arion og MV Hestia markerer ikke for rederiet en tilvekst til dagens flåte. Wilson kontrollerer allerede begge skipene kommersielt gjennom tidscerteparti.

Markedet har vært tøft, men rederiet snudde skuta bort fra de røde tallene på begynnelsen av året og balanserer på riktig side av streken.

Inntjeningsnivået for de 119 tørrlastskipene som Wilson opererer, tok seg opp i første kvartal fra både kvartalet før og samme periode året før.

Ifølge rederiet er det særlig spotmarkedet som har vist bedring.

 

Salg og fornying

Rederiet benyttet fjoråret til å selge ut containervirksomheten til Samskip for 2,5 millioner euro, og startet 2016 med å selge bulkskip de ikke fant lønnsomt å ta gjennom dokking.

Tørrlastrederiet har solgt flere fartøy, men har bestilte i 2015 tre splitter nye skip fra Kina for nesten 10 millioner euro til flåten.

Selskaper omtalt i saken